Remont ulicy Passowskiej w Błoniu

Długo oczekiwany remont ul. Passowskiej, może w końcu doczeka się realizacji. W błońskim BIP w dniu 14 września zamieszczono informację o postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy remontu drogi gminnej ul. Passowkiej (DG410108W) od drogi wojewódzkiej DW 579 do skrzyżowania z droga gminną DG 410107W w Passie

Wg dokumentacji przetargowej prace remontowe będą polegały na przebudowie  drogi gminnej DG 410108W, na odcinku od DW 579 w m. Błonie do DG 410107W w m. Pass gmina Błonie, w celu poprawy stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez remont nawierzchni jezdni, ścieku przykrawężnikowego i dwóch istniejących przepustów drogowych.

W zakres przebudowy wchodzi:

– remont nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości 1 833,00 mb;

– wymiana podbudowy pod istniejącym ściekiem korytkowym i jego regulacja;

– wymiana dwóch istniejących przepustów drogowych;

– wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni. 

Gmina w projekcie umowy określa czas realizacji remontu na do 28 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą (28 tygodni to pół roku).

Dokumenty przetargowe oraz informacje o przebiegu postępowania znajdziecie na platformie – link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818067

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie