Konkurs – błoński kalendarz 2024

Serdecznie zapraszamy do stworzenia z nami kalendarza na rok 2024.

Wpadliśmy na pomysł, aby wykorzystać, przy tworzeniu projektu kalendarza błońskiego na rok 2024 zdjęcia naszych mieszkańców. Jest wśród nas na pewno wiele osób, pasjonujących się fotografią, łapiących w kadrze unikatowe miejsca, ludzi, zwierzęta, przyrodę naszego miasta i gminy.

Podzielcie się z nami waszą pasją, pokażcie swoje umiejętności i wprawne oko. Weźcie udział w naszym wspólnym projekcie “Błoński kalendarz 2024”

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy – przesyłajcie zdjęcia!

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu “Błoński Kalendarz 2024” jest Stowarzyszenie Projekt Błonie.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny, mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy do niego przystąpią. Osoby niepełnoletnie także – z zastrzeżeniem punkt 5 niniejszego regulaminu.

3. Konkurs polega na przesłaniu do organizatora na adres redakcja@projektblonie.pl – 4 (czterech) zdjęć o tematyce dotyczącej miasta i gminy Błonie. Zdjęcia mogą przedstawiać ludzi, budynki, przyrodę, zwierzęta wyłącznie z terenu miasta i gminy Błonie. Każde z nadesłanych zdjęć powinno być zrobione w różnej porze roku (1 zdjęcie tematyczne z danej pory roku). Zdjęcia muszą być odpowiedniej rozdzielczości – tj. nie mogą być mniejsze niż 3500 px na 2500 px, a sam plik powinien ważyć powyżej 1 MB. Każdy przesłany plik ze zdjęciem powinien być podpisany/opisany imieniem i nazwiskiem autora/osoby, która zdjęcie wykonała.  

4. Z nadesłanych prac komisyjnie wybranych będzie 12 zdjęć, które zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2024, którego wydawcą jest organizator konkursu. Ocenie podlegać będzie zgodność tematyczna zdjęć określona w pkt. 3 oraz walory artystyczne.

5. Do zdjęć przesyłanych na wskazany w pkt. 3 adres email, osoba je przesyłając musi dołączyć/wyrazić zgodę (np. w treści emaila lub dołączyć do wiadomości oświadczenie) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na:

– opublikowanie przez Stowarzyszenie Projekt Błonie przesłanych przeze mnie zdjęć w kalendarzu, który stowarzyszenie przygotowuje na rok 2024

– opublikowanie przesłanych przeze mnie zdjęć w mediach stowarzyszenia tj. na stronie www.projektblonie.pl i na fanpage Projekt Błonie.

– Jednocześnie oświadczam, iż jestem autorem zdjęć i zostały one wykonane przeze mnie samodzielnie i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

– Wyrażam zgodę na zamieszczenie w podpisie zdjęcia mojego imienia i nazwiska w przypadku wykorzystania zdjęcia w kalendarzu“.  W przypadku nadsyłania prac przez osoby niepełnoletnie zgoda wymagana jest od rodziców/opiekunów.

6. Konkurs trwa od 25.09.2023 do 07.10.2023 włącznie.

7. Do 10.10.2023 na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na fb stowarzyszenia zamieszczona zostanie informacja, które z nadesłanych zdjęć zostały zakwalifikowane do ujęcia ich w kalendarzu na rok 2024.

8. Stowarzyszenie Projekt Błonie, przygotuje projekt kalendarza oraz pokryje koszty jego wydrukowania.

9. Nagrodę w konkursie stanowi zamieszczenie prac/zdjęć w kalendarzu.

10. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z konkursem można kontaktować się z nami drogą poprzez pocztę elektroniczną na adres redakcja@projektblonie.pl.

Projekt Błonie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie