Rozwiązanie rodem z “SCIENCE FICTION” dla Rady Miejskiej Błonia?

“Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele -ele-ele-ele-ele-ele. Zabrakło ich” …… Fragment przeboju Republiki “Biała flaga”, jako alegoria do działań, a w zasadzie braku działań błońskiej Rady Miejskiej, chyba najlepiej obrazuje niemoc jaka ogarnęła zarówno władzę uchwałodawczą jak i wykonawczą w Błoniu w dobie epidemii koronawirusa. W innych gminach już od dawna wykorzystywane są możliwości XXI w., by zachować ciągłość działań i ciągłość decyzji dla dobra społeczności lokalnej. Niestety u nas w Błoniu rozwiązania typu posiedzenie Rady Miejskiej online przez internet, to rozwiązanie SCIENCE FICTION przerastająca chyba możliwości organizacyjne przewodniczącego Rady Miejskiej jak i ratusza. Może czas uświadomić sobie, że samorządowa władza uchwałodawcza (Rada Miejska) powinna działać w sposób ciągły na rzecz mieszkańców nawet w dobie epidemii, a władza wykonawcza (Burmistrz) realizować działania i wykorzystać możliwości, które daje nauka, technika i prawo.

A tymczasem, nieopodal w gminie obok, w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej online przez internet. Uchwalono m.in. rzeczywistą pomoc dla gminnych przedsiębiorców Ożarowa. Przyjęto uchwałę “…w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości….”, która wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. Pierwotnie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego uzurpował sobie jednogłośne prawo do ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia/ulgi z podatków. Jednakże radni skłonili go do wycofania się z uznaniowości niektórych zapisów tej uchwały, co ostatecznie spowodowało usunięcie zapisu warunkującego pomoc i pozytywne rozpatrzenie wniosku od “otrzymania pozytywnej decyzji Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego”. Teraz wystarczy złożyć wniosek wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków. Można? Można. Można korzystać zarówno z możliwości technologicznych XXI w., można wykorzystać obowiązujące przepisy prawa by realnie i skutecznie pomóc małym przedsiębiorcom. Panie Przewodniczący RM Błonia, Panie Burmistrzu Błonia – bierzcie przykład z innych np. z sąsiedniej gminy Ożarów Mazowiecki.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie