Rzeka z fekaliami na Osieku. I tak jest od 11 lat! O tym w BIS nie przeczytacie!

Od 2008 roku mieszkańcy osiedla “Osiek” przechodzą gehennę po każdym większym deszczu. Władze i MPWiK bezczynne od 11 lat!

Błędy projektowe, dbanie przede wszystkim o interes firm, a nie mieszkańców, zwodzenie od ponad 11 lat, to niestety standardy rozwiązywania przez urząd błoński problemów w sprawach dotyczących bezpośrednio mieszkańców.

Od ponad 11 lat mieszkańcy osiedla “Osiek” przy ul. Niemstaka, ul. Karczewskiego piszą pisma i prośby do Burmistrza Błonia, do MPWiK. W chwili budowy na ich osiedlu kanalizacji, partycypowali w kosztach i uiszczali wpłaty na budowę kanalizacji, na co posiadają rachunki. W nielicznych odpowiedziach na ich pisma otrzymują lakoniczne wytłumaczenia, wymówki, obietnice bez pokrycia, z których nic nie wynika, a przynajmniej nie wynikają działania.  

Od ponad 11 lat mieszkańcy osiedla “Osiek” w trakcie dużych deszczy zalewani są wybijającą ze studzienek kanalizacyjnych wodą z ekskrementami. Ulice przypominają średniowieczny rynsztok, w nurcie którego unoszą się fekalia oraz liście. Cały problem spowodowany jest nieprzemyślanym podłączeniem do kanalizacji firm sąsiadujących z osiedlem przy ul. Lesznowskiej. Wydano pozwolenia na budowę (w tym przyłączenie do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej) bez weryfikacji skutków tego przyłączenia. Obecnie MPWiK nie zaprzecza, że jest problem, który wynika z niedostosowania arterii kanalizacyjnej do ilości przyłączonych domów i firm. Burmistrz Błonia zwodzi mieszkańców, szafując pustymi obietnicami. A MPWiK nie robi nic w sprawie.

Czy zbiorowy pozew przeciwko Burmistrzowi Błonia i MPWiK będzie skutecznym działaniem w sprawie? Być może. Mieszkańcy są zdesperowani. Obawiają się o swoje zdrowie. Fekalia nie są sprzątane z ulic i chodników po awaryjnym  udrożnieniu studzienek. W upalne dni takie “powodzie” zagrażają wybuchem epidemii. Ale kogo to obchodzi. Brak o 11 lat pomocy i rozwiązania problemu zarówno przez urząd błoński, w tym Burmistrza oraz przez MPWiK nie daje nadziei na załatwienie sprawy w sposób rzetelny i wypływający bezpośrednio z ustawowych obowiązków gminy.

Niestety, problemy mieszkańców osiedla “Osiek”  nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobnych problemów jest więcej, chociażby problemy mieszkańców ul. Solidarności, czy wszystkich osób czekających od 12 lat na II strefę ZTM. Nieudolność, zwodzenie, złe priorytety, wymijające odpowiedzi, niedotrzymywanie zobowiązań, brak planowania,  to standardy panujące w ratuszu.

Liczymy, że artykuł ten oraz zaangażowani w roku 2009  w sprawę radni ponownie włączą się w temat, by w XXI w. w centrum Europy, 30 km od stolicy, zaczęto myśleć o mieszkańcach, ich problemach i potrzebach, a nie wyłącznie o realizacji “wizji” w centrum miasta. Błonie to nie tylko Rynek i Park Bajka, to przede wszystkim mieszkańcy, o czym włodarze chyba zapomnieli. Najlepszą puentą w temacie obrazującą stosunek do mieszkańców jest email z 28.06.2010 cyt. “zgodnie z naszymi ustaleniami z dn. 24.06.2010 potwierdzam możliwość wykonania odrębnego kanału sanitarnego, do którego mogłyby być przyłączone wszystkie firmy położone przy ul. Niemstaka z pominięciem pompowni obsługującej kanalizację w Waszym osiedlu. Inwestycja jest na etapie przygotowania, o jej rozpoczęciu zostaniecie powiadomienie. Pozdrawiam Prezes Ziółkowski” Niestety, powiadomienie do dnia dzisiejszego nie przyszło do mieszkańców, a inwestycja musi być bardzo skomplikowana, skoro na jej przygotowanie potrzeba 9 lat!

Poniżej tocząca się korespondencja od 2008 r. w sprawie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie