Sesja Rady Miejskiej – 15.05.2024 godz.17

W dn. 15.05.2024 o godz. 17 w CK w Błoniu, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Przedmiotem obrad będą projekty uchwał w sprawie:

– powołania Komisji Rewizyjnej.

– wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

– powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

– wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

– powołania stałych komisji problemowych.

– ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych.

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Błonia.

– ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Błonie.

Omawiane będą także, sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje i pytania.

Poniżej wszystkie projekty uchwał przewidziane na sesję w dn. 15.05.2024

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie