Składowisko odpadów spożywczych …Kolejowa w Błoniu?

No rzesz …

Jak to możliwe, że temat składowiska odpadów, który poruszył społeczność Błonia we wrześniu 2020 r. powraca we wrześniu 2023 – co zrobił Urząd Miejski w Błoniu od 2020 r., by na terenie przy ul. Kolejowej nie było już zakusów na organizację składów śmieci, odpadów, chemikaliów itd? OTÓŻ NIE ZROBIŁ NIC!

A Pan Burmistrz tak dużo obiecywał wówczas.

Dziś na stronie BIP Błonia zostało zamieszczone obwieszczenie Burmistrza – że urząd wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na realizacji punktu magazynowania i przeładunku nieprzydatnych do spożycia produktów spożywczych realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 54/3 i 56/4 w obrębie 0025 przy ul. Kolejowej 46 w Błoniu.

Czy będzie wydana negatywna opinia? Czy ostrzymy “widły” my mieszkańcy po raz kolejny, aby samemu po raz kolejny obronić się przed “śmierdzącą” inwestycją?

Panie Burmistrzu, Mieszkańcy Błonia oczekują opinii negatywnej dla tej inwestycji oraz podjęcia przez Urząd Miejski w Błoniu stosownych działań, aby w przyszłości Błonie przed tego typu “śmierdzącymi inwestycjami” było chronione. Rozumiemy przepisy prawa, ale to Pan jest w Błoniu Burmistrzem i to Pan ma stosowne narzędzia i środki.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie