WSA unieważnia w części uchwałę Rady Miejskiej

Uchylenie w części uchwał Rady Miejskiej w Błoniu – to niestety w ostatnim czasie niepokojące i nasilające się zjawisko.

Czy Rada Miejska w Błoniu nie powinna mieć w biurze rady Radcy Prawnego, który przedkładane przez urząd uchwały opiniowałby i rzetelnie sprawdzał? Powinna. Obecnie nie ma – teraz standard, to opiniowanie uchwał przez prawnika urzędu, a jak widać po ilości uchwał, które zostają w części lub całości uchylone przez Sądy, RIO, SKO, Wojewodę Mazowieckiego – coś nie działa, tak jak powinno działać.

Rada Miejska jako organ samorządu terytorialnego ustanawia prawo miejscowe – czyli prawo dla nas, obowiązujące na naszym terenie. Chcemy, aby było ono dobrej jakości, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i ustawami.

Poniżej wyrok Sądu uchylający w części uchwałę Rady XXXVI/304/21 z dn. 11.10.2021 w sprawie “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie