SOPREMA truje!

W dniu 4 marca 2019 miało miejsce posiedzenie miejskiej komisji zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska w sprawie działalności firmy Soprema.
Przewodnicząca komisji przedstawiła czynności podejmowane przez UM w sprawie wyeliminowania uciążliwości powodowanych działalnością tej firmy dla mieszkańców Pass i okolic. 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaczął działać. 
SOPREMA – zobowiązana została w drodze decyzji administracyjnej do prowadzenia pomiarów ciągłych lub okresowych co najmniej raz w kwartale na instalacji wyposażonej w filtr węglowy. Będą też kolejne kontrole.
W załączeniu pismo z MWIOŚ.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie