Standardy… błońskie standardy informacji.

Wyznaczamy nowe standardy“, to nasze hasło przewodnie. Co ono oznacza? Standardy, bardzo szeroko i ogólnie można określić jako ustalone kryteria, które określają powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś.

Stowarzyszenie Projekt Błonie szczególną uwagę zwraca na standardy stosowane przez władze samorządowe w obszarze jakości, kompletności, rzetelności informowania społeczności lokalnej. Niestety błońskie standardy są żenujące. Do opinii publicznej docierają jedynie te informacje, które są wygodne do przekazania przez władze. Mieszkańcy naszej gminy nie mają niejednokrotnie pojęcia o wielu sprawach, ponieważ informację o nich nigdy nie zostaną podane do wiadomości publicznej.

Najprostszy przykład obrazujący poziom błońskich standardów, to ostatnie dwa zarządzenia Burmistrza. Zrządzenie nr 60 i 61. Oba opublikowane w BIP, bo tego wymaga prawo. Jak można opublikować treść zarządzenia, które odwołuje czytającego do załącznika, a nie opublikować załącznika? No można i to właśnie jest błoński standard informacji – podać niepełną informację.

Naszymi działaniami chcemy te standardy zmienić, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, ale pierwsze sukcesy mamy. Po rozpoczęciu naszej działalności w obszarze informowania, po pół roku powstał fp gminy Błonie. Bardzo dobrze, cieszymy się. Jednak w dalszym ciągu brak jest ważnych i pełnych informacji na nim – niestety takie standardy.

Dlatego też, póki błońskie standardy informowania społeczności lokalnej są takie jakie są, czasami warto udać się do wróżki, albo nabyć szklaną kulę, być może dowiemy się na przykładzie wspomnianych zarządzeń Burmistrza nr 60 i 61 co kryje się w ukrytych przed opinia publiczną załącznikach. Nasza szklana kula podpowiada, że tabele zaszeregowania i przypisane wartości wynagrodzenia pracowników urzędu. Ten drobny przykład, to niestety wierzchołek góry lodowej. Co jest pod wodą – strach pomyśleć.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie