Swoisty błoński standard – informacja z sesji Rady Miejskiej z dn. 26.09.2022

W dn. 26.09.2022 odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Na sesji obecni byli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni – Konrad Janowski, Ewa Podyma, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska. 

Sesja, praktycznie w całości poświęcona była uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4 – Obszar 1. 

Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada na działkach nr 148 i 150 w Radonicach, które posiadają klasę ziemi I i II możliwość budowy hal magazynowych. Plan był dwukrotnie wyłożony do konsultacji społecznych. Do obu wyłożeń zgłoszono prawie 1000 uwag z czego ponad 800 zostało przez burmistrza odrzucone. 

Podczas sesji, przewodnicząca komisji ładu przestrzennego i rolnictwa złożyła wniosek oraz projekt uchwały dotyczący zmiany sposobu procedowania rozstrzygnięć burmistrza (tj. decyzji burmistrza wobec złożonych przez mieszkańców uwag). Zaznaczono we wniosku i uchwale, iż po przeprowadzonej analizie treści uwag, stwierdzono, iż duża część z nich jest o identycznej treści merytorycznej, dlatego zasadnym było przeprowadzenie głosowania w blokach łączących tożsame pod względem merytorycznym uwagi. 

Po przeprowadzeniu pogrupowania uwag tożsamych co do treści merytorycznej w bloki, Rada Miejska przystąpiła do głosowania. Głosowanie radnych miało na celu, albo podtrzymanie decyzji burmistrza o odrzuceniu uwagi, albo zagłosowaniu przeciwko decyzji burmistrza, a tym samym uznanie zgłoszonej uwagi. W efekcie Rada Miejska przewagą głosów radnych z ugrupowania burmistrza wszystkie uwagi mieszkańców odrzuciła, podtrzymując decyzję burmistrza. 

Następnie przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla Radonic. Podczas dyskusji nad projektem głos zabrał radny Pływaczewski – m.in. argumentując, iż zgoda rady na wybudowanie na ziemiach klasy I i II hal magazynowych bezpowrotnie wpłynie na degradację tego gruntu, a sam rodzaj planowanej inwestycji na tym terenie (hale magazynowe) zdecydowanie negatywnie wpłynie zarówno na mieszkańców, jak i na środowisko. W całej Polsce grunty klasy I i II stanową jedynie 3%, a my Błoniacy mamy to szczęście, że te grunty występują u nas. Głos zabrała także radna Cichewicz – stwierdzając, że na terenie gminy są inne miejsca, na których można pobudować hale, niekoniecznie czyniąc to na ziemi I i II klasy. Zaznaczyła ponadto, że Radni powinni przede wszystkim słuchać głosu i potrzeb mieszkańców. Głos w dyskusji zabrali także radny Cieślak i radna Sowińska, którzy puentując – uważają, że podjęcie decyzji jest trudne, jednak nieunikniony jest rozwój. Także mieszkańcy Radonic, którzy przybyli na sesję podczas dyskusji zabrali głos, prosząc radę, by im pomogła i nie pozwoliła na postawienie hal magazynowych na gruntach I i II klasy. Zaznaczając w wypowiedziach, iż taka inwestycja destrukcyjnie wpłynie na środowisko, zwiększy się ruch ciężarówek, nie tylko w Radonicach, ale i w Błoniu (a zakorkowanie Błonia jest gigantyczne, brak dróg), bezpowrotnie przepadnie dobro narodowe jakim jest tej klasy gleba, inwestycja przyniesie negatywne skutki dla mieszkańców Radonic, rada nie powinna sugerować się jedynie pieniędzmi i biznesem, a ludźmi, którzy wybrali radnych, by ich reprezentowali.

O ile stanowisko radnych, którzy nie są rolnikami można tłumaczyć np. brakiem świadomości, brakiem przywiązania do ziemi, tudzież poprawnością polityczną, albo przekonaniem o wyższości biznesu nad rolnictwem, o tyle decyzja radnych, którzy są rolnikami, ba nawet sołtysami gminnych wsi jest niewytłumaczalna.  

Jak głosowali radni: ZA (10) Grzegorz Banaszkiewicz (rolnik i sołtys wsi Błonie Wieś), Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska (rolniczka i sołtys wsi Bieniewice), Grażyna Laskowska, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (4) Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska, Andrzej Pływaczewski, Grzegorz Olędzki WSTRZYMUJE SIĘ (3) Katarzyna Mielcarz, Jadwiga Sowińska, Marcin Kołota, NIEOBECNI (4) Konrad Janowski, Ewa Podyma, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska.

A na koniec zagadka – w czasie obecnej kadencji Rada Miejska uchwaliła 408 uchwał, które przedłożył jej burmistrz do decyzji – wszystkie oczywiście zostały przegłosowane ZA i przyjęte do realizacji (dzięki głosom radnych burmistrza, którzy mają w radzie większość). A teraz zagadka – ile uchwał Rada Miejska w Błoniu odrzuciła? Poprawna odpowiedz: Jedną – ale niezłożoną przez burmistrza, a przez radną Cichewicz w sprawie dotyczącej przyłączenia Błonia do II strefy ZTM. Swoiste standardy w Błoniu, nie da się ukryć.


miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie