Trwają pracę nad budżetem gminy Błonie na rok 2022.

Jak co roku, po okresie wakacyjnym w większości jednostek administracji państwowej i samorządowej rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu budżetu na kolejny rok.

Radni i sołtysi, jako przedstawiciele wybrani przez mieszkańców do reprezentowania ich interesów w organach samorządowych, w ramach procedury budżetowej mogą składać do Burmistrza wnioski z prośbą o uwzględnienie w budżecie na kolejny rok kosztów zadań, wynikających z potrzeb mieszkańców.

Poniżej wniosek naszej Pani Prezes, Radnej Marzeny Cichewicz.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie