Urzędnicy zadecydują za Ciebie? Strategia gminy -konsultacje.

Czy pasuje Wam, aby ktoś narzucał Wam jak macie się ubierać, jak macie żyć, jak macie myśleć, co jest dla Was dobre, a co jest złe? Czy pasuje Wam, by grupka osób decydował za Was? Czy może wolicie sami decydować o tym, w co się ubieracie, jak żyjecie, jak myślicie, co jest dla Was dobre, a co jest dla Was złe?

Jeśli chcecie sami decydować o sobie, w co się ubierać, jak myśleć, to zadecydujcie także poprzez wyrażenie swojego zdania i opinii, jak chcielibyście, by wyglądała polityka gminy i strategia jej rozwoju na najbliższe lata. Stojąc biernie, nie uczestnicząc w życiu społecznym, a w szczególności życiu naszego lokalnego samorządu, godzimy się na to, aby kilka osób decydowało za nas, co jest dla nas lepsze, jakie potrzeby mieszkańców będą realizowane, a jakie nie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu “Strategii gminy na lata 2021-2027”.

Weź udział. Sprawdź, co proponuje urząd, sprawdź czy te propozycję odpowiadają Ci, albo zgłoś swoje uwagi, wnioski, opinie.

Ktoś powie, że to i tak nic nie da, bo burmistrz i tak zrobi po swojemu. Być może i tak będzie, ale Ty będziesz miał wewnętrzny spokój i przekonanie, że wyraziłeś swoją opinię, swoje zdanie w tak istotnej kwestii, kwestii jak ma wyglądać i funkcjonować twoje otoczenie w którym mieszkasz Ty i twoje dzieci. Otoczenie w którym żyjemy.

Konsultacje trwają do 17.01.2022. Wnioski i opinie do projektu “Strategii gminy 2021-2027” należy składać na formularzu (załączony poniżej) na adres email ankieta@um.blonie.pl lub w formie papierowej do kancelarii w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 6 (pokój nr 1).

Urząd Gminy zaplanował także spotkanie w sprawie konsultacji. Spotkanie odbędzie się w dn. 12.01.2022 w godzinach 17.00-18.00 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1 (sala konferencyjna I piętro).

Projekt strategii na lata 2021-2027 oraz formularz konsultacji dostępne poniżej.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie