UWAGA! Mamy RAPORT O STANIE GMINY Błonie za rok 2019.

Raport o stanie gminy to dokument obejmujący podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta w poprzednim roku, w szczególności w sferze realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej oraz realizacji budżetu obywatelskiego. Raport powinien być dopasowany do charakterystyki gminy. Dobry raport o stanie gminy powinien być nie tylko rzetelny i zawierać dużą ilość ważnych informacji. Równie ważna jest forma raportu, która powinna zainteresować mieszkańców i być wolna od urzędowej nowomowy. Nie chodzi wyłącznie o konkretne przedstawienie działań i efektów w każdej sferze zadań samorządu. Dobrą praktyką powinno byś stworzenie i umieszczanie w raporcie katalogu obiektywnych parametrów, które będą mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas wypracowywania i dokonywania korekt w polityce rozwoju gminy. Raport o stanie gminy, powinien być dobrym sposobem na włączenie się mieszkańców we współdecydowanie o miejscu, w którym żyją i mieszkają. Dzięki raportowi mieszkańcy mają okazję, aby przyjrzeć się, jak pracują władze samorządowe – co zrobiły dobrze, a gdzie należałoby coś poprawić, o co władze dbają, a co zaniedbują. Raport nie powinien być wyłącznie laurką dla wójta/burmistrza/prezydenta, a źródłem rzetelnej wiedzy o gminie dla mieszkańców.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na sesji absolutoryjnej musi odbyć się debata nad raportem, w której udział mogą wziąć mieszkańcy.

Chętne osoby muszą złożyć pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte w przypadku naszej gminy 50 podpisami mieszkańców. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przedstawiamy RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE . Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz do aktywnego udziału w debacie nad raportem podczas sesji. Datę sesji podamy gdy zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości. Kliknij link poniżej i pobierz raport:

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię w sprawie raportu. Dlatego zamieszczamy ankietę, w której będziecie mogli wyrazić swoją opinię na jego temat. Czy jest on dla Was satysfakcjonujący, czy zawiera interesujące Was informacje? W ankiecie macie także możliwość wyrażenia własnej opinii, dopisana sugestii, czego Wam w nim zabrakło lub co chcielibyście, by było w nim ujmowane.

Kliknij w link poniżej i wypełnij ankietę. Z góry dziękujemy za udział w niej:

https://docs.google.com/forms/d/1mcQAgplruPVwL3ysCYRcR5tX4bWL9BsD2vEXh0o45Fo/edit

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie