W dn. 03.06.2019 posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

Zapraszamy na obrady komisji problemowych, które odbędą się w dniu 03.06.2019.

Powraca temat firmy SOPREMA – zachęcamy do udziału w spotkaniu.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie