2019 Maj – SPA przy ul. Solidarności ponownie otwarte!

Zapraszamy na ul. Solidarności, standardowo SPA po deszczu ponownie działa. Polecamy kąpiel błotną wzdłuż biegu ulicy oraz kąpiel .. może solankową? w kałuży na skrzyżowaniu.

A tak poważnie, sprawa dotycząca utwardzenia ulicy Solidarności i budowy odwodnienia przy ul. Powstańców ciągną się od 2008 r. Już w 1995 mieszkańcy osiedla przy ulicach: Kamosińskiego, Solidarności, Powstańców, Poprzecznej, Szarych Szeregów otrzymują od ówczesnych władz zapewnienia, dotyczące rychłego rozwiązania problemu odwodnienia i utwardzenia ulic.

W roku 2011 mieszkańcy proszą o budowę odwodnia i utwardzenie ulic, apelują do Burmistrza o pomoc i rozwiązanie ich wieloletnich problemów. W lakonicznej odpowiedzi otrzymują informację, że gmina posiada już projekty budowlane dla ww. ulic i prace będą sukcesywnie realizowane. Kolejne pismo kierowane w tej sprawie do Burmistrza z prośbą o konkretną odpowiedź pozostaje bez odpowiedzi.

Rok 2018 – większość z zaplanowanych inwestycji dotyczących ww. ulic została zrealizowana. Niestety pominięto realizację inwestycji dla ulic Powstańców, Solidarności, Wąskiej, Polnej.

W grudniu 2018 radna Marzena Cichewicz napisała do Burmistrza interpelacje z pytaniami o podanie przyczyn nie zrealizowania planów dla ulicy Solidarności. Prosi o podjęcie działań. Otrzymuje wymijającą odpowiedź nie obejmującą konkretnej informacji na zadane pytanie,  dlaczego Solidarności została pominięta.  W roku 2019 na sesjach RM temat powraca w pytaniach radnej M. Cichewicz. Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów informuje, że trwają prace projektowe na wykonanie projektu odwodnienia dla ul. Powstańców na odcinku od Staszica do Solidarności. Jest więc szansa, że SPA niedługo przestanie istnieć, ale raczej jeszcze w zimie i na wiosnę będzie można śmiało korzystać, skoro do 30 sierpnia ma być zrobiony projekt. Nie wyrobią się w 2019 z przetargiem, wyborem wykonawcy i wykonaniem inwestycji – chyba że nie doceniamy GDDKiA.

Interpelacje w sprawie ul. Solidarności i odpowiedź do niej znajdziecie we wpisie
http://projektblonie.pl/17-12-2019-interpelacja-dotyczaca-ul-solidarnosci-w-bloniu-braku-od-8-lat-realizacji-zobowiazania-z-2011-r/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie