Wkrótce podwyżka CEN za WYWÓZ śmieci!

Czeka nas mieszkańców miasta i gminy Błonie podwyżka cen za wywóz śmieci. Podwyżka jest nieunikniona z powodu ogólnych warunków rynkowych. Obsługa śmieci drożeje, a ich ilość niestety rośnie. Nasz urząd po ogłoszonym przetargu otrzymał dwie oferty na obsługę wywozu śmieci z terenu naszej gminy, poniżej warunki cenowe z obu ofert:

W roku 2018 wyprodukowaliśmy łącznie jako mieszkańcy gminy prawie 11 ton śmieci (10 776,68 Mg – Mg to megagram czyli tona). Koszt wywozu i obsługi tych śmieci wyniósł 4 356 224,43 zł. Śmiecimy i będziemy śmiecić wg prognoz urzędu coraz więcej. Już w 2018 roku wyprodukowaliśmy ponad 1,5t więcej śmieci niż w 2017 r. Wg danych z analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 wszyscy mieszkańcy gminy (gospodarstwa domowe) zawarli umowę na wywóz śmieci. Zastanawiamy się tylko, jak się ma ta informacja, do faktycznej ilości osób produkujących śmieci w danym gospodarstwie domowym. Czy uczciwie zgłaszane są rzeczywiste ilości osób mieszkających w danym gospodarstwie domowy? Jesteśmy przekonani, że niestety nie. Na pewno jest grupa tzw “sprytnych”, którzy deklarują, że w gospodarstwie domowym mieszka 2 osoby, a de facto mieszka 8 (np. 6 osób przyjezdnych). Niestety takie praktyki powodują to, że wszyscy będziemy płacić więcej. Ktoś musi pokryć koszty “bezpańskich” śmieci. Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie przelicznika za obsługę śmieci bazującą na zużyciu wody. Taką propozycję zgłosiła Marzena Cichewicz na komisji rady miejskiej. Ile śmieci wyprodukujesz, za tyle płacisz – tak byłoby najprościej. Ponieważ nie jest łatwą sprawą wdrożyć tego typu bezpośredni przelicznik, pomocnym byłby algorytm uwzględniający rzeczywiste dane z pomiaru zużycia wody w danym gospodarstwie domowym. Czy urząd pochyli się nad takim rozwiązaniem? Zobaczymy.

Opamiętajmy się! Ograniczmy ilość produkowanych śmieci! Edukujmy się i nasze dzieci!

Poniżej w pliku analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Błonie za rok 2018.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie