Koleje Dużych Prędkości, CPK – władze Błonia bierne, brak działań i zainteresowania sprawą!

W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) ma powstać 1600 km linii kolejowych, w tym Koleje Dużych Prędkości (KDP). Władze naszego miasta powinny intensywnie i skutecznie zabiegać, by przy tych planach głos naszej gminy nie został pominięty. NIESTETY! – Niepokojący jest brak na oficjalnej stronie internetowej naszego miasta jakiejkolwiek informacji, by Burmistrz lub błońscy urzędnicy interesowali się sprawą, brali udział w spotkaniach konsultacyjnych, a przede wszystkim informowali mieszkańców o podejmowanych działaniach. Skontaktowaliśmy się z kilkoma Radnymi obecnej kadencji Rady Miejskiej w Błoniu z pytaniem, czy może oni otrzymali informację z urzędu o podejmowanych przez urząd działaniach w sprawie samego CPK jak i w sprawie Kolei Dużych Prędkości. NIESTETY Radni także nie posiadają żadnej wiedzy w sprawie, urząd błoński nie przekazuje im żadnych bieżących informacji dotyczących CPK i KDP.

Tymczasem jak można przeczytać w komunikacie pełnomocnika rządu ds. CPK Pana Mikołaja Wilda , Regionalne Konsultacje Strategiczne odbyły się w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim. W ramach programu CPK planowana jest budowa nowych linii w województwach: kujawsko-pomorskim 168 km, wielkopolskim 196 km, mazowieckim 344 km, łódzkim 219 km, a w dolnośląskim 119 km.

Więcej informacji znajdziecie w artykule:

https://m.bankier.pl/wiadomosc/CPK-konsultuje-przebieg-kolejowych-linii-duzych-predkosci-7719715.html?fbclid=IwAR2x9H7W5UMMDNLC6Q0X19bvFst9h052gUXG5CZIsQc-xFDRKLb_5Oer5aY

Czy Burmistrz Błonia poprzez swoją bierność w działaniach dba o interes mieszkańców? Dlaczego nie są przez urząd i Burmistrza podejmowane kroki udziału w konsultacjach? Dlaczego nie ma w tej bardzo ważnej sprawie dla mieszkańców gminy żadnej informacji z urzędu? Na te pytania możemy próbować odpowiedzieć sobie sami. Jako mieszkańcy nie mamy co liczyć, że głos w sprawie zabiorą władze Błonie.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie