Wybory korespondencyjne – JAK MOGĄ WYGLĄDAĆ.

Wiele pytań, wątpliwości i generalnie wrzawy mamy obecnie w kwestii wyborów korespondencyjnych. Jak to w polityce, przeciwnicy zapomnieli, że w 2014 forsowali ich wprowadzenie, a teraz przekonują, że są nie do przyjęcia i są “niebezpieczne”. Druga strona w 2014 oponowała i ustawa nie przeszła, a teraz jest za. Ale teraz mamy inną sytuację, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Możliwość głosowania korespondencyjnego dostępna jest od lat, teraz w ustawie covidowej rozszerzona została na wszystkich obywateli, a nie wyłącznie osoby niepełnosprawne.

JAK MOGĄ WYGLĄDAĆ WYBORY KORESPONDENCYJNE:

Nie wcześniej niż siedem dni przed wyborami i nie później niż w sobotę przed głosowaniem każdy wyborca do swojej skrzynki pocztowej lub na adres podany w spisie wyborców dostanie przesyłkę z pakietem wyborczym. Zostanie ona dostarczona zwykłym listem – nie poleconym.

Co zawierać będzie każdy pakiet:

  • karta do głosowania
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
  • koperta na kartę do głosowania
  • koperta zwrotna

Jak przebiegać będzie głosowanie:

1. Na karcie do głosowania zaznaczamy wybranego kandydata.

2. Kartę z głosem wkładamy do koperty na kartę i zaklejamy ją.

3. Wypełniamy druk oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, czytelnie wpisujemy swoje imię, nazwisko i numer Pesel

4.  Oświadczenie razem z zaklejoną kopertą z wypełnioną kartą do głosowania wkładamy do koperty zwrotnej i zaklejamy.

5. Zaklejoną kopertę zwrotną w niedzielę wyborczą między godziną 6 rano, a 22 wieczorem dostarczamy do specjalnej skrzynki nadawczej przygotowanej przez Pocztę Polską (osobiście lub przez osobę bliską “inną osobę”). NIE SĄ TO STANDARDOWE SKRZYNKI POCZTOWE.   

6. Najprawdopodobniej skrzynki miałyby stanąć przed dotychczasowymi siedzibami lokali wyborczych oraz przed placówkami poczty.

7. Po 22 Komisja wyborca wyjmie wszystkie koperty ze specjalnych skrzynek nadawczych.

8. Z koperty zwrotnej przez komisję wyborczą zostanie wyjęta zaklejona koperta z kartę do glosowania i wrzucona zostanie do urny wyborczej (zapewni to anonimowość głosowania), przy jednoczesnej weryfikacji oświadczenia i ujętych na nim naszych danych (weryfikacja uprawnień do głosowania, czy jesteśmy w spisie wyborców).

UWAGA:

Karta wyborcza będzie uznana za nieważną, jeśli:


1. W kopercie zwrotnej nie będzie podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
2. Na oświadczeniu tym wyborca nie wpisze swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisze te dane nieczytelnie.
3. Koperta na kartę do głosowania nie będzie zaklejona.
4. Wyborca nie widnieje w spisie wyborców przekazanym gminnej obwodowej komisji wyborczej.
5. Koperta zwrotna, do której dołączono oświadczenie z danymi tego wyborcy, została już wcześniej wrzucona do urny.

Spot informacyjny jak mogą wyglądać wybory:

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Dotychczasowy Kodeks wyborczy z 2011 roku (skorygowany ustawą z 27 maja 2011 roku) zezwalał na głosowanie korespondencyjne wyłącznie osobom niepełnosprawnym.

Ustawa z 11 lipca 2014 roku wprowadziła w wyborach prezydenckich możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. W wyborach prezydenckich w 2015 roku wysłano do głosowania korespondencyjnego po 56 864 pakiety wyborcze w pierwszej i drugiej turze.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku (ustawa covidowa) w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku umożliwienie głosowanie korespondencyjne, obywatelom którzy najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.


Propozycja ustawy umożliwiająca wszystkim obywatelom głosowanie korespondencyjne w dniu dzisiejszym tj. 05.05.2020 została odrzucona przez Senat. Powraca do Sejmu – głosowanie nad nią w czwartek. Jeśli zostanie przyjęta wszyscy obywatele będą mogli głosować korespondencyjnie.


miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie