WYNIKI ANKIETY na temat błońskiego OŚRODKA ZDROWIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos w naszej ankiecie dotyczącej pytania ” Czy błoński ośrodek zdrowia (nasz gminny, nie vita-med), to dobra placówka medyczna z wysokimi standardami obsługi Pacjentów?”

W ankiecie łącznie udział wzięło 250 osób.

Ilościowy i procentowy udział głosów oceniających: TAK 60 głosów (24,3%), NIE 169 głosów (68,4%), inne opinie 18 głosów (7,3%)

Wyniki ankiety pokazują, że niestety opinia nie jest zachwycająca, chociaż nie jest beznadziejna. Na pewno są gorszę ośrodki od naszego, ale czy to pocieszenie? Z głosów mieszkańców widać również, że największym problemem jest brak lekarzy,  w tym lekarzy specjalistów.

Lekarze z tego co wiemy mogą być zatrudniani w ośrodku zarówno na tzw. etat oraz na zasadach kontraktów. Pozyskanie lekarza, w tym specjalisty uzależnione jest od oferty wynagrodzenia jaką zaproponuje dyrekcja ośrodka. Trzymając się logiki, za podpisanie kontraktu lub zatrudnienie lekarza z tytułem naukowym profesorskim, czy doktoranckim należy spodziewać się większych kosztów dla ośrodka, ponieważ tacy specjaliści oczekują za swoje usługi większej stawki wynagrodzenia. Na takie działania potrzebne są środki finansowe, podobnie jak na wyposażenie, sprzęt, leki itp. Dlatego zastanawiające jest jakimi kryteriami kieruje się Pan Burmistrz wydając corocznie zarządzenia dotyczące podziału zysków wypracowanych przez ośrodek, gdzie od lat, większość zysku kierowana jest na nagrody, zamiast na funkcjonowanie ośrodka. Poniżej przedstawiamy wykaz kwot zysków  wypracowanych przez ośrodek w latach 2007 – 2018 w podziale na: premie dla pracowników i na zwiększenie funduszu zapasowego jednostki. Dane dla wymienionych w zestawieniu lat pozyskaliśmy z zarządzeń Burmistrza, które umieszczone są w błońskim BIP.

Wg. nas zysk poprawnie (przyjmując za kryterium zasady zarządzania) podzielony został jedynie za rok 2008 i 2009. Większość środków przeznaczono na fundusz jednostki. Niestety ta tendencja całkowicie odwróciła się w roku 2010 i trwa do dziś. Może dlatego brakuje specjalistów, bo nie ma kasy na ich zatrudnienie. Dla pełnej jasności, nie jesteśmy przeciwnikami wypłacania nagród pracownikom. Wręcz przeciwnie, uważamy, że pracownik powinien być doceniany za swoją pracę, a za szczególne osiągnięcia wynagradzany. Jednakże podział wypracowanego zysku powinien zakładać, że większość zysku idzie na rozwój, na inwestycje itp. na fundusz zapasowy jednostki. Może wówczas byłoby stać nasz ośrodek na zatrudnienie większej liczby lekarzy, w tym specjalistów, na doposażenie w sprzęt jednostki, na wdrożenie rozwiązań informatyczno-technicznych wprowadzających naszą placówkę w XXI w. Jeśli większość zysku będzie “przejadana”, to nie zmieni się niestety standard usług dla mieszkańców. Dobrą praktyką powinno być transparentne informowanie mieszkańców zarówno o wynikach jednostki, planach, jak i inwestycjach. Konieczne są nowe standardy informowania. Zastanawiamy się jako laicy w temacie, co stanowi zysk ośrodka? Co ma największy wpływ na jego wysokość? Nie są to w naszej ocenie np. zyski z wynajmu pomieszczeń, ponieważ te, w perspektywie określonego czasu (np. 2 lub 3 lata) zakładamy, że powinny być stałe. Zmiany w wysokości zysku z tego co widzimy w zestawieniu są dynamiczne, więc wpływ na zysk mają inne czynniki. Jeśli ktoś wie jakie są to czynniki, zachęcamy do kontaktu. Chcielibyśmy zarówno sobie jak i mieszkańcom wyjaśnić sprawę w sposób profesjonalny i obiektywny.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie