Zamiast unieważnić przetarg, Burmistrz łamie swoje zarządzenie i chce ponad 2 miliony z naszej kieszeni.

Dwa dni temu pisaliśmy o postępowaniu przetargowym w sprawie przebudowy targu. Gmina w postępowaniu otrzymała jedną ofertę na kwotę 8 733 000 zł. Zadawaliśmy wówczas pytanie, co zrobi Burmistrz, czy unieważni przetarg, czy będzie wnioskował do Rady o więcej środków na ten cel.

Dziś znamy już odpowiedź. SESJA NADZYWCZAJNA będzie zwołana na prośbę Burmistrza w dn. 22.03.2021, a na niej, ma zostać podjęta uchwała o zwiększeniu finansowania zadania dotyczącego przebudowy targu.

Kwota, jaką chce Burmistrz otrzymać z naszej kieszeni na ten cel, to 2 265 000 zł. Szybkość działań imponująca. Brawo.

Wynik głosowania też możemy Wam podać już dziś (na pewno uchwała przejdzie co najmniej 12 głosami na TAK). Uchwała uzyska aprobatę głosami radnych z komitetu Burmistrza i zostanie przyjęta. Lekką ręką z naszych środków, bez liczenia się z opinią mieszkańców, opinią handlujących itd. bez jakichkolwiek konsultacji, bez zastanowienia i bez alternatywnej propozycji będzie realizowana “super wizja burmistrza” parku targu, a przy okazji zostanie złamane prawo, które Burmistrz sam ustanowił niespełna rok temu zarządzeniem nr 27 z 10 kwietnia 2020.

Przypomnijmy, że w 2020 r Burmistrz zabrał nam mieszkańcom 1 mln na Budżet Obywatelski, nie konsultując tej decyzji z nikim. Przypomnijmy, że także w 2020 r informował o konieczności cięć w budżecie, bo COVID.

Czy można ufać i wierzyć urzędnikowi państwowemu, który 10 kwietnia 2020 wydaje zarządzenie, gdzie wymienia w pierwszym punkcie cięcia dotyczą inwestycji cyt. “Ograniczeniu podlegają następujące rodzaje wydatków budżetu: wydatki inwestycyjne, z wyjątkiem tych, na które rozstrzygnięto już przetargi i/lub zawarto umowy na realizację oraz z dofinansowaniem ze środków zewnętrznychi który zobowiązuje się, że osobiście będzie nadzorował to zarządzenie?

Po czym w roku 2021 na tzw. “chybcika” w ciągu kilku miesięcy proceduje temat przebudowy targu, bez pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, bez konsultacji społecznych, bez konsultacji z Radą Miejską, ogłasza przetarg, a teraz będzie nakłaniać Radę, do zwiększenia wydatków.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie