Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej – 09.10.2023 – godz. 17.00

W dniu 9 października 2023 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W programie:

  • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.
  • Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przez Muzeum Ziemi Błońskiej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia wniosku mieszkańców domów przy ul. Legionów w Błoniu.
  • Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. Informacja o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
  • Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

Projekty uchwał:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie