10 315 zł + wszystkie opłaty. Tyle chce CK za wynajem lokalu po Sun Caffe. Jaja w zapytaniu!

Z końcem grudnia przestała funkcjonować restauracja Sun Caffe w CK w Błoniu. Wszyscy czekamy z niecierpliwością co teraz tam będzie i czy będzie.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w Centrum Kultury w celu prowadzenia działalności gastronomicznej (dawne Sun Caffe) na okres 5 lat. Termin składania ofert upływa 14.02.2020, godz. 12:00.

Takiego roszczeniowego, odbiegającego od rzeczywistości gniota jak to zaproszenie, dawno nie widzieliśmy.

W szczegółach zaproszenia do składania ofert (wszystkie linki do dokumentów zamieszczamy pod tekstem)  znajdziemy informację, że poddany pod najem lokal użytkowy ma powierzchnię 232,97 m2, a oferowana stawka czynszu miesięcznego nie może być mniejsza niż 36,00 zł netto za 1 m2, co daje czynsz nie mniejszy niż 8 386,92 zł netto za miesiąc 10 315 zł brutto (oczywiście plus wszelkie opłaty).

Ciekawe są kryteria oceny i wyboru Najemcy:  

70 pkt. najwyższa zaoferowana kwota czynszu (zrozumiałe). Dalej czytamy: 10 pkt. za zróżnicowane menu, oferta musi być dostosowana dla potrzeb rodzin z dziećmi, korzystających z kina, odwiedzających Park Bajka, oraz co najważniejsze – menu nie może w 100 % powielać oferty gastronomicznej dostępnej w lokalach Miasta i Gminy Błonie. No tu autora ogłoszenia poniosła ułańska fantazja. Co w związku z powyższym musi zaproponować Najemca, żeby nie powielać menu z całej Gminy Błonie? Sushi? Jest. Kebabów w brud, pizzerie są, mordownia jest, restauracje też są. Popcorn? Popcorn kupimy w sklepie spożywczym.

10 pkt. może dostać oferta za proponowany wystrój lokalu, estetykę, kreatywność koncepcji zagospodarowania i funkcjonalność – to kryterium całkowicie niemierzalne, zależne jedynie od gustu komisji konkursowej – a jak wiemy o gustach się nie dyskutuje;). Tu też CK oczekuje takiego dostosowania lokalu, aby znalazło się miejsce pod realizację kameralnych koncertów, recitali. Czyli co…? Scenę ma najemca postawić?

Kolejne 10 pkt. można dostać za gotowość do współpracy (jak to brzmi? i co autor ma na myśli? jaką współpracę, nam na myśl przychodzi jedna;) hahaha ) z CK w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych, imprez, eventów. Odnośnie tego punktu znajdziemy zapisy w umowie, gdzie Centrum Kultury rości sobie prawo do nieodpłatnego udostępniania lokalu po uprzednim zawiadomieniu na tydzień przed planowaną imprezą.

Najemca, który podpisze umowę zobowiązany będzie do organizowania i prowadzenia w okresie od wiosny do jesieni, na terenie bezpośrednio przylegającym do niniejszego lokalu, ogródka restauracyjnego; do obsługi cateringowej imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Gminę Błonie.

Ciekawostka z umowy: §4 pkt 5 (…) Wynajmujący zaleca Najemcy ubezpieczenie Lokalu. A to Właściciel nie ubezpiecza budynków? Rozumiemy, że najemca ubezpieczy swoją działalność gospodarczą, ale lokal, którego nie jest właścicielem?

Reasumując, autorowi tego gniota w postaci zaproszenia do składania ofert  chyba sufit urwał się na głowę. Ceny z Marsa, kryteria oceny z d…. Żądania z kosmosu. Insynuacje dziwnych relacji (gotowość do współpracy) itd itd.

Czy Burmistrz podpisuje się pod tym gniotem? Jeśli tak, to dramat. Czy czytał to? Jeśli nie, to dramat, jeśli tak, to jeszcze większy dramat. Dlaczego coś takiego pojawiło się i jest oficjalnym dokumentem. WSTYD, to mało powiedziane. Czy Burmistrz ma jeszcze jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w CK? Po publikacji zaproszenia w takiej postaci i z taką treścią wnioskujemy, że chyba nie.

Lokal, który ma służyć nam mieszkańcom, będzie stał pusty, bo nikt normalny, kto prowadzi działalność restauracyjną po przeczytaniu umowy i zaproszenia do składania ofert nie złoży oferty. Centrum Kultury zachowuje się jak księżniczka z roszczeniami, czekająca na księcia na białym koniu. Przypominamy,  że to lokal dla mieszkańców, a wynajmującemu ma się opłacać prowadzenie działalności. A jak ktoś chce prowadzić intratny biznes, to niech zrezygnuje z pracy i otworzy własną działalność gospodarczą i złoży ofertę na to zaproszenie ;).

Dokumenty do składania ofert:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie