Zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji i sesję Rady Miejskiej.

Nowym zwyczajem wprowadzonym do pracy Rady Miejskiej mają być wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej w czwartki poprzedzające poniedziałkowe sesje Rady.

I tak jutro 30.01.2020 pierwsze z takich posiedzeń o godzinie 17.00, na którym mają być omawiane projekty wszystkich uchwał jakie trafią na poniedziałkową sesje Rady 03.02.2020 o godz. 16.30.

Na komisji jak przypuszczamy, będzie dyskusja w sprawie uchwały nie ujętej w porządku obrad, a która do tego porządku ma trafić autopoprawką. Chodzi o projekt uchwały dotyczący “Karty Błoniaka”, zwany przez autorów projektem uchwały “w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Błonie”.

Warto wziąć udział zarówno w posiedzeniu komisji jak i w sesji – Zapraszamy do aktywnego udziału.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie