Modernizacja błońskich glinianek – 2023 plażujemy się!

Od wielu lat mieszkańcy Błonia jednoznacznie opowiadają się za potrzebą urządzenia w Błoniu miejsca wypoczynku nad wodą, bezpośrednio wskazując na teren błońskich glinianek. Mieszkańcy dobrze pamiętają i wspominają czasy, gdy błońskie glinianki były oblegane w upalne dni lata. Ciągnęły na nie tłumy. Rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy. Nikomu nie przeszkadzał brak kibelka, baru, czy przebieralni. Wszyscy sobie świetnie radzili z niedogodnościami, bo ważniejsza była ochłoda w wodzie w upał, możliwość wspólnego spędzenia czasu ze znajomymi, niż oglądanie się za wygodami. Teraz z rozrzewnieniem niejedna osoba wspomina tamte czasy, choćby słynną glinianka „babską” z małą plażą cieszącą się największym powodzeniem, na “babskiej” można było nawet odbyć egzamin na kartę pływacką.  

Niestety decyzjami burmistrza Reszki na wiele lat tereny ten odebrano mieszkańcom. Wydzierżawiono całość glinianek kołu wędkarskiemu, wprowadzono zakaz kąpieli i tak skutecznie zamordowano miejsce wypoczynku nad wodą dla mieszkańców Błonia. Tego nie jest w stanie się nikt wyprzeć, takie są fakty.

Aby być sprawiedliwym, należy też wspomnieć, iż Burmistrz na fali ogólnych trendów dotyczących modernizacji tego typu terenów w okolicznych gminach, podjął także próby dotyczące zmodernizowania glinianek, aby teren ten stał się nowoczesnym i przyjaznym miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Niestety przy błońskich standardach, temat zakończył się wyłącznie na wydaniu pieniędzy na opracowanie projekt modernizacji glinianek, a sam projekt nie doczekał się realizacji. 

Obecnie za sprawą otrzymanego dofinansowania z Rządowego z Funduszu Polski Ład w kwocie 5 mln zł, temat modernizacji glinianek powrócił. Otrzymane dofinansowanie, albo gmina wykorzysta, albo będzie musiała zwrócić. Kwota 5 mln zł drogą nie chodzi, a niewykorzystanie dotacji po uprzednim wnioskowaniu o nią, byłoby postępowaniem niemądrym.

Kwota otrzymanych dotacji, nie pozwala na odświeżenie i realizację pełnej modernizacji zgodnie z założeniami projektu z poprzednich lat. Na to potrzebowałaby gmina zdecydowanie więcej środków. Jednakże aby nie musieć zwracać 5 mln zł ratusz podjął decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji glinianek w takim zakresie, na jaki starczy pozyskanych środków. Zostanie opracowany nowy projekt, a jak czytamy w dokumentach przetargowych modernizacja błońskich glinianek realizowana będzie w formule “projektuj i buduj”. 

W dn. 07.04.2022 ogłoszono przetarg pt. „Budowa Infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Błoniu” – tytuł być może niezbyt czytelny, ale wymyślony przez błoński ratusz na potrzeby programów dofinansowujących, a tak naprawdę chodzi o modernizację glinianek.

Po ogłoszeniu przetargu, już w dniu 11.04 unieważniono go, bo jak można przeczytać w dokumencie sygnowanym podpisem burmistrza „Zamawiający w dniu 07.04.2022 r. ogłosił ww. postępowanie lecz omyłkowo opublikował ogłoszenie na platformie e-zamówienia dotyczące innego przedmiotu zamówienia. Po powzięciu informacji postanowił unieważnić postępowanie i ogłosić je po raz kolejny”. Takich pomyłek, omyłek, niestety jest całkiem sporo w naszym ratuszu, co najlepiej nie świadczy o standardach zarządzania, czy standardach obiegu informacji, czy dokumentów, ale „taki mamy w Błoniu klimat”, część osób i urzędników przyzwyczaiła się do tego, a większość mieszkańców nie ma pojęcia, że takie wpadki mają miejsce, więc taki standard sobie trwa. Po unieważnieniu postępowania, ponownie ogłoszono je w dn. 11.04.2022 już poprawnie. 

Co za 5 mln zł w ramach przedsięwzięcia zaplanował samodzielnie ratusz. Samodzielnie, bo po raz kolejny, zarówno opinia mieszkańców nie została wzięta pod uwagę, tak samo jak i opinia radnych. To też specyficzny standard w Błoniu – niekonsultowanie ze społecznością lokalną istotnych przedsięwzięć, lub robienie konsultacji wybiórczo. 

Wracając jednak do meritum, co zaplanował ratusz w ramach modernizacji pt. „Budowa Infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Błoniu”. Program zakłada zagospodarowanie terenu na cele turystyczno – rekreacyjne. W wymaganiach zaplanowano: 

1) adaptację istniejącej górki do nauki małych dzieci w ramach WF jazdy na nartach, a poza lekcjami jazda na sankach. 

2) montaż małej architektury w tym jednostanowiskowej toalety automatycznej. Montaż: 12 ławek, 15 koszy na śmieci, 3 grillów stacjonarnych, 6 stołów piknikowych z siedziskami, 10 stojaków na cztery rowery każdy, 1 stacji do pompowania kół rowerowych ze stacją serwisową.

3) utworzenie plaży piaszczystej (o powierzchni 400m2) z przebieralnię plenerową. 

4) przebudowę istniejącego zjazdu (wjazdu na teren glinianek).

5) kurtynę (bramkę) wodną do schładzania i prysznic. 

6) wyznaczenie miejsca na punkt usługowy 

7) usunięcie 24 szt. topól i 1szt. wierzby wraz z karpami, oraz min 10 szt. karp już wyciętych topól,

8) wykonanie na części terenu trawników, 

9) budowę ścieżek pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i rowerowych o nawierzchni asfaltowej

10) dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

11) budowę minimum 40 miejsc parkingowych o nawierzchni przepuszczalnej, oraz 2 dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych,

12) budowa boiska do gry w piłkę plażową, 

13) wykonanie instalacji oświetlenia z montażem opraw energooszczędnych oraz instalacji monitoringu.

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych oraz szerszy ich opis znajdziecie w dokumentacji tego przetargu w załączniku nr 1a do SWZ* “Program Funkcjonalno Użytkowy”. Informacja o przetargu opublikowana jest w błońskim BIP (https://bip.blonie.pl)

Czas na realizację modernizacji przewidziany przez ratusz w umowie, to 390 dni od podpisania umowy z wykonawcą. Zakładając, że umowa będzie podpisana w maju 2022, to w czerwcu 2023 r. zmodernizowane glinianki powinny być oddane do użytkowania.  

Z dokumentów dotyczących przetargu nie wynika, aby akweny wodne na gliniankach miały być poddane procesom oczyszczania i dostosowania do potrzeb sanitarno-epidemiologicznych pozwalających na zażywanie kąpieli. Może nie ma wcale takiej potrzeby? A dotychczasowe tabliczki zakazujące kąpieli w gliniankach znikną za sprawą czarodziejskiej różdżki, tak jak za sprawą czarodziejskiej różdżki pojawiły się. 

 

*SWZ -Specyfikacja Warunków Zamówienia

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie