2018.07.08 X sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się X sesja Rady Miejskiej, na której przyjęto uchwały dotyczące:

  1. Uchwałę zmieniającą uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019. Zmiana dotyczy ujęcia w budżecie otrzymanych dotacji celowych z programu “Aktywizacja sołectw”, które gmina przeznacza na budowę chodnika w sołectwie Białuty, oświetlenie zjazdu z DK92 w Bieniewo-Wieś, utrzymanie ładu przestrzennego w sołectwie Żukówka, remont OSP w Bieniewicach, zakup wyposażenia filii CK w Bramkach. A także ujęcia dotacji przyznanych decyzją Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące szkół “aktywna tablica” które otrzymają szkoła podstawowa nr 1 i 2 w Błoniu oraz decyzją przyznającą środku z programu Senior+
  2. Uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  3. Uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
  4. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012.
  5. Podjęto uchwałę w sprawie dzierżawy części działki ewid. nr 57/1, M. Błonie, obręb 0015-15.
  6. Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi

Transmisja z sesji Rady Miejskiej – w linku poniżej

https://youtu.be/XcRvSM3USW8

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie