2019.02.06 Informacje z komisji. Plany przedłużenia lokalnej grodziskiej linii autobusowej do Błonia.

Na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu 6 i 7 lutego, podano informację, iż negocjowane jest porozumienie międzygminne pomiędzy Błoniem, a Grodziskiem Maz. w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej łączącej obszary obu gmin.
Jednym z istotnych punktów tego porozumienia jest pomysł dotyczący przedłużenia do Błonia lokalnej linii autobusowej obsługującej obecnie tylko mieszkańców gminy Grodzisk. Chodzi o linię, której bieg kończy się w Kłudzienku. Przedłużenie tej linii do Błonia zapewni mieszkańcom naszego miasta dojazd np. do szpitala w Grodzisku i generalnie usprawni komunikację z Grodziskiem.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie