Droga 579 + obwodnica wschodnia – cd. Czeka nas Armagedon!

Droga wojewódzka 579 + OBWODNICA WSCHODNIA Błonia.
Mamy pismo Marszałka Woj. Maz. dotyczące obwodnicy wschodniej i drogi 579, którą nazywa Pan Marszałek obwodnicą zachodnią.
Pan naczelnik Nowak przekonuje w wypowiedziach, że rozbudowa 579, to nie obwodnica zachodnia, Pan Marszałek twierdzi, że to obwodnica zachodnia – o co tu chodzi? 
Niestety, treść pisma nie napawa optymizmem:( 
Cała nadzieja teraz w naszych władzach, by doprowadzić do rozpoczęcia prac projektowych nad obwodnicą wschodnią. 
Błonie przespało 17 lat w przeciwieństwie do okolicznych miejscowości, które realnie, albo mają, albo niedługo będą miały prawdziwe obwodnice poza miastem.
Jeśli nie rozpocznie się tych prac natychmiast, Błonie za kilka lat zagrożone będzie przyjęciem całego ruchu z obwodnicy zachodniej Grodziska Maz. i z tzw. Paszkowianki. Wyobraźmy sobie, jeszcze większe natężenie ruchu tranzytowego na drodze 579 oraz ruchu napływającego od strony Rokitna drogą 720 z “Paszkowianki”. Armagedon dla Błonia!

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie