Raport o STANIE GMINY za rok 2018!

W dniu 10.06.2019 o godz. 16.00 w CK w Błoniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której prezentowany będzie RAPORT O STANIE GMINY za rok 2018.

Treść raportu możecie zobaczyć lub pobrać tu:

Odbędzie się także debata nad raportem, w której udział mogą wziąć mieszkańcy. Jednakże tylko 15 mieszkańców i to po uprzednim złożeniu wniosku/zgłoszenia o chęci udziału w debacie. Zgłoszenie musi być poparte 50 podpisami, co wynika z art. 28aa ustawy o Samorządzie Gminnym. Zgłoszenie udziału w debacie mieszkańcy mogą składać maksymalnie do dnia 07.06.2019 w kancelarii UM w Błoniu.

Druk zgłoszenia do pobrania poniżej:

Po przedstawieniu raportu przez Burmistrza oraz po debacie będzie miało miejsce głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza. Zapraszamy mieszkańców do udziału w sesji już dziś. Warto też zapoznać się z treścią raportu.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie