9.11.2020 Sesja Rady Miejskiej – podwyżki podatków, program ochrony środowiska.

W dn. 09.11.2020 w trybie zdalnym o godzinie 17.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

Na sesji mają być podejmowane uchwały dotyczące między innymi podwyżek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Propozycja podniesienia podatku od nieruchomości może się obronić tym, że jej procentowy wzrost jest niski, a proponowana wartość podatku nie przekracza ustawowego progu maksymalnego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że gmina musi równoważyć budżet (np. biorąc pod uwagę poziom inflacji), by mieć środki na realizację zaplanowanych działań. Chociaż wiadomo, że podwyższanie podatków nie jest społecznie lubiane.

W przypadku podwyżki podatku od środków transportu kwestia podwyższania tego podatku jest dyskusyjna. W naszej gminie od lat mamy bardzo wysokie stawki dotyczące podatku od środków transportu, porównując je z ościennymi i sąsiednimi gminami. Firm i przedsiębiorców, którzy u nas rejestrują swoje samochody jest mało. Co nie dziwi, przy obecnych standardach działania, a przede wszystkim przy obecnie obowiązujących stawkach i proponowanej ich podwyżce. Pewnie większość przedsiębiorców przenosi się i rejestruje swoją działalność w gminach, gdzie podatki są niższe, aby przy niesprzyjających warunkach jakie nasza gmina stwarza dla tego typu działalności nie płacić wygórowanych kwot.

Porównanie stawek podatków od środków transportu:

Z projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska, szczególną uwagę zwróciliśmy na analizy SWOT, oraz na CELE jakie gmina stawia sobie do realizacji w ramach programu. Szczególnie interesujący jest punkt programu dotyczący EKOTURYSTYKI, a w nim rewitalizacja Glinek i budowa centrum turystyki i rekreacji za 4 700 000 zł (punkt 20, strona 53 programu).

Kilka przykładów analiz SWOT. Wszystkie analizy dostępne są w programie w pliku dotyczącym projektu uchwały nr 222 :

CELE WŁASNE jakie postawiła sobie gmina Błonie w programie ochrony środowiska:

Poniżej załączamy projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dn 09.11.2020

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie