Ciekawy konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Czy któraś z naszych szkół podejmie wyzwanie?

Konkurs „Szkoła z klimatem”, który rozpoczyna się dziś 16.09.2020 i potrwa do 15 lutego 2021 jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu, w którym można wygrać nagrodę główną w wysokości 100 000 zł jest opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu.

Szczegóły na temat konkursu na stronie:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konkurs-dla-szkol-do-zdobycia-100-tys-zl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie