CPK Baranów – jak Błonie przygotowane jest na rozpoczęcie budowy?

Jak Błonie przygotowane jest na rozpoczęcie budowy CPK w Baranowie?

Wypowiedź Burmistrza Błonia w sprawie CPK – fragment wywiadu z anteny radia Bogoria.

Czy infrastruktura drogowa Błonia da radę ze wzmożonym ruchem samochodowym zmierzającym z i do lotniska? Co z hałasem w przypadku usytuowania pasów zgodnie z różą wiatrów wschód-zachód, czyli w pasie nad Błoniem? Czy kolej dużych prędkości, która przetnie naszą gminę od strony najprawdopodobniej południowej generować będzie tylko hałas i utrudnienia komunikacyjne? Czy władze Błonia dbają o nasze sprawy w tym temacie? Czy jeśli już dojdzie do budowy CPK wykorzystamy potencjalne szanse dla naszej gminy? Czy władze miasta i gminy Błonie dokładają wszelkich starań poprzez kierowanie pism do właściwych organów, wnioskując zmiany, prosząc o środki na zmiany, monitorując sytuację, uczestnicząc w spotkaniach i konsultacjach?

Pytań można postawić wiele. Odpowiedzi próżno szukać na stronie błońskiego urzędu, czy w wypowiedziach Burmistrza miasta i gminy Błonie. Niestety działania, a w zasadzie brak działań ze strony błońskich władz w tej sprawie nie napawają optymizmem. Przez bierność naszego urzędu nasza gmina bardzo dużo straci, a zyska jedynie hałas, smród i kolejne korki. Już w roku 2017 Burmistrz Błonia znał temat budowy CPK, uczestniczył w spotkaniu i wywiadzie na antenie radia Bogoria. W spotkaniu udział wzięli również Pan Mikołaj Wild Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Pan Grzegorz Benedykciński oraz Wójt Baranowa Andrzej Kolek. W wywiadzie Burmistrz Błonia wspomina o pasach startowych lotniska, krytykuje obowiązujące w naszym kraju prawo nawiązując do konieczności przedstawienia przez gminę alternatywnej opcji dla przebudowy drogi 579. Wszyscy goście audycji wyrażają nadzieję na współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Pełnomocnikiem Rządu.

Cały wywiad dostępny jest w linku: http://radiobogoria.pl/co-dalej-z-wielkim-lotniskiem-mikolaj-wild-naszym-gosciem/

Mijają ponad 2 lata od tego wywiadu. Burmistrz Błonia praktycznie nie robi nic w sprawie, nie licząc sprzeciwu skierowanego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy – sprzeciwu dotyczącego lokalizacji CPK na terenie gminy Baranów, ze względu na negatywne oddziaływanie na tereny gminy Błonie. Więcej inicjatywy niż błońskie władze w sprawie prezentują mieszkańcy, członkowie stowarzyszenia “Aktywni dla Regionu”, kierują do RM w Błoniu wniosek o poparcie inicjatywy stowarzyszenia w sprawie kolei dużych prędkości. Rada przyjmuje uchwałę popierającą stanowisko stowarzyszenia ( Uchwała nr VI/96/2019 z dnia 08.04.2019).

Dlaczego Burmistrz Błonia nie podejmuje realnych działań w temacie dotyczącym budowy CPK oraz związaną z tą inwestycją budową kolei dużych prędkości? Czy tylko dlatego, że nie jesteśmy jako gmina interesariuszem?

Budowa CPK w lokalizacji w Baranowie, to konieczność  zmiany infrastruktury drogowej naszej gminy. To konieczność zadbania o możliwość wykorzystania szans dla naszej gminy.

Co w całej sprawie ma do powiedzenia Burmistrz naszego miasta i gminy? To prezentuje wywiad z dnia 25.06.2019 udzielony na antenie radia Bogoria. A co konkretnie? NIC. Nikt nie informuje o niczym w tej sprawie Pana Burmistrza, nikt nie zaprasza na spotkania w sprawie CPK, nikt nie przesyła żadnych pism w sprawie. Może więc warto zainteresować się samemu. Władze gminne, są przecież po to, by dbać o interes mieszkańców. Sprawa jest zbyt poważna, by siedzieć z założonymi rękoma i czekać na zaproszenie!

Jeśli władze Błonia prześpią temat, nie zaczną intensywnie uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, nie zaczną kierować pism do Ministerstwa Infrastruktury, Sejmiku Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, nie zaczną wnioskować o zmiany w planach budowy dróg na terenie powiatu warszawskiego zachodniego itd., itd.,  to po raz kolejny słabość błońskich władz przełoży się na problemy nas mieszkańców, tak jak ma to miejsce w przypadku II strefy ZTM, czy w przypadku przebudowy drogi 579. Jest obecnie szansa, by w ramach konsultacji społecznych, prac planistycznych, zadbać, by w ramach realizacji olbrzymiej inwestycji finansowanej przez państwo,  Błonie skorzystało na tym chociażby poprzez budowę w naszej gminie właściwej infrastruktury drogowej i obwodnicy, takiej prawdziwej obwodnicy wyprowadzającej ruch samochodowy poza miasto.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie