INFO z sesji Rady Miejskiej z dn. 01.06.2020 w pigułce.

01.06.2020 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Błoniu w formie zdalnej. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Przyjęto w głosowaniach wszystkie uchwały przedłożone przez Burmistrza Radzie Miejskiej. W naszym zaproszeniu/ogłoszeniu o planowanej sesji załączyliśmy wszystkie projekty: http://projektblonie.pl/__trashed/

Patrząc przez pryzmat interesu mieszkańców, w szczególności tych spoza centrum, a konkretnie z  Żukówki, a jeszcze bardziej konkretnie mieszkańców ul. Górnej,  jedną z istotniejszych informacji jest przyjęcie uchwały dotyczącej przekazania środków (54 tyś. zł) na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako dodatkowe dofinansowanie, współfinansowanej przez powiat i naszą gminę inwestycji związanej z budową ul. Górnej na terenie gminy Błonie. Jeszcze lepszą informacją jest to, że budowa ww. drogi ma być zakończona w tym roku na początku grudnia. Ma być wybudowana piękna poszerzona nowa droga z chodnikami, podjazdami do posesji i oczywiście oświetleniem. Świetnie, że udało się w Powiecie przeprowadzić przetarg i najprawdopodobniej w najbliższym czasie ruszą pracę.

Przy omawianiu i dyskusji nad tą uchwałą miał miejsce incydent, który w naszej ocenie daje pod rozwagę kwestię dotyczącą jakości i standardów stanowionego w gminie prawa. Na podstawie jakich danych, tworzone jest to prawo? Kto powinien wiedzieć wszystko przedkładając Radzie Miejskiej uchwałę do przegłosowania? Przygotowujący? Czy zlecający? A może pomocnik?  W naszej ocenie zlecający. Komunikacja, przepływ informacji, to ewidentnie od lat słaby punkt w naszej gminie, o czym mówimy od początku naszej działalności. BIS i propaganda sukcesu, zaciemniają obraz rzeczywistości. A po ostatniej sesji trudno oprzeć się wrażeniu, że i w urzędzie miasta te same standardy. Oceńcie sami:

Pan Burmistrz przekazał Radzie Miejskiej informację m.in. dotyczące realizowanych na terenie naszej gminy inwestycji:

1. Basen – gmina nie jest w stanie podać daty otwarcia pływalni z kilku powodów. Trwają jeszcze prace na basenie związane z montażem wygłuszenia sali, która w świetle nowo ustanowionych norm akustycznych nie spełnia ich. Zaznaczyć należy, że w czasie projektowania obiektu, a także w trakcie realizacji prac, normy były spełnione. Jednakże niedawna zmiana przepisów i wprowadzenie nowych wyższych norm pociąga za sobą konieczność dostosowania do nich także naszego obiektu. Drugą przyczyną są prowadzone w gminie analizy związane z możliwością spełnienia ustanowionych norm sanitarnych oraz innych wytycznych dla tego typu obiektów, w związku ze znoszeniem obostrzeń i odmrażaniem gospodarki.

2. Dobra informacja – w zeszłym tygodniu na terenie naszej gminy nie odnotowano nowych przypadków zachorowań na covid. Obecnie też nikt nie jest już chory. Są osoby przebywające na kwarantannie.

3. W tym tygodniu planowane jest otwarcie parku Bajka i placów zabaw.

4. Boisko w Bramkach, parking przy ul. Nowakowskiego, parking “parkuj i jedź” w Witanowie – trwają prace na ww. inwestycjach, nie ma zagrożeń.

5. Ścieżki rowerowe – Jest bardzo dużo problemów z realizacją tej inwestycji. Nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Niektórzy mieszkańcy nie chcieli wpuścić na teren wykonawcy. Taka sytuacja była w Radzikowie, przez co prace opóźnione są pół roku. Zagrożony jest termin końcowego ukończenia prac. W trakcie prac miały miejsce zmiany w projekcie, co także przekłada się na opóźnienie. Prowadzone są rozmowy z wykonawcą oraz oczekiwane są decyzje wojewody dotyczące odszkodowań. Więcej w wypowiedzi Pana Burmistrza:

Zachęcamy do obejrzenia pełnego nagrania sesji Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 01.06.2020. Być może, jest to ostatnia sesja zdalna, a kolejna odbędzie się już w realu. Link do pełnego nagrania z sesji poniżej:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie