Interpelacja ul. Mickiewicza, bramka ograniczająca

Paradoksalna sytuacja od lat występująca na ul. Mickiewicza. Tiry na skróty przejeżdżają ul. Mickiewicza do ul. Szkolnej, pomimo tego, że jest doskonały dojazd od strony ul. Nowakowskiego. Czy to lenistwo, bezmyślność, może czas dojazdu skrócony o 2 minuty? Mieszkańcy ul. Mickiewicza TIR-owe atrakcje mają od lat. Zgłosili prośbę o pomoc. Marzena Cichewicz złożyła w tej sprawie interpelację, po otrzymaniu przez nią odpowiedzi z UM damy znać, czy uda się rozwiązać sprawę z korzyścią dla mieszkańców.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie