INTERPELACJE z dnia 08.07.2019

Złożone interpelacje dotyczą: przystanku dla autobusu szkolnego, wniosku środowiskowego dla DW579, ul. Solidarności, dotacji udzielonych organizacjom społecznym, spraw sądowych w gminie.

Nasze błońskie sprawy samorządowe i informacje o nich, które tak naprawdę dotyczą nas wszystkich, chociażby z uwagi na to, że budżet jakim dysponuje gmina, to nasze wspólne pieniądze, nie są w sposób transparentny przekazywane nam mieszkańcom. Ktoś wychodzi z założenia, że pewnie i tak nikogo to nie interesuje. Być może nie interesuje, są sprawy ważne i ważniejsze. Jeśli życie rodzinne i zawodowe dominuje dzień codzienny, co jest w pełni zrozumiałe, sprawy samorządowe schodzą na drugi plan. Postrzeganie samorządu utożsamiane jest z “urzędem” niejednokrotnie wyłącznie z załatwianiem w nim spraw. A o idylli i przekonaniu, że wszystko jest ok, utwierdzają nas informacje płynące z “urzędu”, które są w przekazie jedynie piękne, kolorowe i optymistyczne. Większość istotnych i problematycznych spraw nie jest komunikowana mieszkańcom. Jako stowarzyszenie Projekt Błonie, wyznaczamy nowe standardy! Pełna informacja daje pełen obraz, pozwala na podjęcie właściwych działań i decyzji. Dlatego też na naszej stronie znajdziecie interpelacje, które składa radna M. Cichewicz oraz inne informację, których nie znajdziecie na oficjalnej stronie miasta. Zachęcamy też innych radnych, którzy chcieliby z naszym stowarzyszeniem współpracować do kontaktu. Będziemy publikować interpelacje i inne dokumenty, artykuły, jeśli wyrażą radni taką chęć. Mieszkańców także zapraszamy do współpracy, będziemy publikować Wasze teksty, listy, wiadomości i artykuły. Oczywiście jeśli ktoś będzie sobie życzył z pełną dyskrecją i anonimowością. Dziękujemy także wszystkim, za dotychczasowe kontakty i wiadomości. W każdym przypadku staramy się pomóc.

A teraz interpelacje. Interpelacja dotycząca możliwości zorganizowania przystanku autobusu szkolnego w Passie na wysokości nowego osiedla.

Interpelacja dotycząca udzielania informacji i przekazanie kopii wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji rozbudowy drogi DW579 z budową wiaduktu.

O “SPA” na ul. Solidarności i problemach z brakiem realizacji budowy tej ulicy wielokrotnie już wspominaliśmy. Były także w tej sprawie interpelacje oraz pytania na sesjach rady. Kolejna interpelacja dotycząca ul. Solidarności z prośbą o jednoznaczną odpowiedź.

Samorządy zobligowane są do współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego. Taka współpraca ma miejsce w naszej gminie i mieście, ale czy wiemy cokolwiek więcej? Czy wiemy jak przez lata ta współpraca i pomoc tym organizacjom wyglądała? Jakie dotacje otrzymały organizacje z naszego budżetu? Interpelacja dotyczy wysokości dotacji jakie zostały udzielone tym organizacjom.

Mało kto z mieszkańców zdaje sobie zapewne sprawę, że toczą się przeciwko naszemu miastu i gminie postępowania sądowe. Temat tabu, a tak na prawdę bardzo istotny. Interpelacja dotyczy udzielenia informacji o toczących się sprawach sądowych przeciwko gminie jak i sprawach sądowych jakie wytoczyła gmina.

W dn. 08.07.2019 złożono także interpelację dotyczącą montażu bramki ograniczającej wjazd TIR przy ul. Mickiewicza – więcej info w linku:
http://projektblonie.pl/interpelacja-ul-mickiewicza/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie