Z kim GMINA Błonie zawiera UMOWY i na jakie KWOTY? Interpelacja.

Podstawowym obowiązkiem samorządu jest ochrona interesu społeczności lokalnej. Ważnym elementem ochrony tego prawa jest JAWNOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.  Każdy z nas, jako obywatel Polski, jako mieszkaniec gminy Błonie, ma prawo wiedzieć, jakiej wielkości środki są wydatkowane z naszego budżetu i na jaki cel. Ma prawo wiedzieć z kim i na jakie kwoty gmina zawiera np. umowy cywilnoprawne na realizację zakupu towarów i usług.

W wielu miastach i gminach Polski dobrą praktyką dotyczącą jawności wydatkowania środków z budżetu są rejestry umów publikowane na stronach internetowych miast.  Jawność i transparentność, to w mojej ocenie podstawa działania władz samorządowych.

Dlatego po raz kolejny wystąpiłam do Burmistrza Błonia z interpelacją o udostępnienie zestawienia dotyczącego zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Pierwsza moja interpelacja, w której prosiłam o stworzenie przez Burmistrza ogólnodostępnego dla mieszkańców rejestru umów umieszczonego na stronie internetowej Błonia, nie spotkała się ze zrozumieniem. Zasłonięto się brakiem przepisów prawa NAKAZUJĄCYCH takie działania. Owszem nakazu nie ma, ale jest szereg praw i zasad mówiących o jawności wydatkowania środków publicznych. U nas standardem jest realizowanie minimum, z tego, co wymaga prawo, nic więcej, nic od siebie, jeśli prawo tego nie nakazuje. Niestety takie standardy. Treść pierwszej mojej interpelacji w tej sprawie i odpowiedź na nią poniżej:

Mam nadzieję, że otrzymam w ustawowo wyznaczonym czasie odpowiedź wraz z zestawieniem umów, po czym niezwłocznie podzielę się tymi informacjami z Wami Szanowni Mieszkańcy 🙂

Pozdrawia Wszystkich serdecznie Marzena Cichewicz

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie