Kolejne CENTRUM w Błoniu. Tym razem Centrum Administracji…

Mamy Centrum Kultury, mamy Centrum Sportu i Rekreacji, jesteśmy Stolicą Polskiej Logistyki, jesteśmy też według “dzieła” niedawno wydanego przez gminę “Kulturalnym Centrum Mazowsza”, a teraz będziemy mieli kolejne centrum – Centrum Administracji i Usług Publicznych.

Czy nie są to objawy MEGALOMANII? Przybliżmy pojęcie – czym jest megalomania:

Megalomania, to zespół zaburzeń psychologicznych należących do zespołu osobowości narcystycznej. Osoby cierpiące na megalomanię mają przerysowany obraz samych siebie. Uważają się za osoby ważne i posiadające władzę. Niektórzy megalomani są przekonani o swojej wyższości nad wszystkimi i uważają samych siebie za najlepszych pod każdym względem. 

7 cech charakterystycznych dla megalomana:

  • Zarozumiałość. Megaloman wierzy, że jest niezwykle ważną osobą.
  • Poczucie niezniszczalności i zdolności do rozwiązania każdego problemu, jaki pojawi się na ich drodze. Megaloman wykorzystuje wszelkie techniki manipulacji, żeby tylko osiągnąć swój cel, którym zazwyczaj jest wysokie stanowisko i władza.
  • Poczucie wszechmocy. Często poddają ludzi wokół siebie testom tylko po to, by podkreślić, że są od nich lepsi.
  • Megalomani nie przyznają się do błędów, więc nigdy się na nich nie uczą.
  • Mają narcystyczny i wyidealizowany obraz samych siebie.
  • Mają wyostrzoną uwagę na to, jak ludzie wokół nich reagują na ich słowa i czyny. Jeżeli ktoś ich od siebie odsuwa, megalomani automatycznie stwierdzają, że dzieje się tak z powodu problemów tej drugiej osoby. Nie widzą nigdy problemu w sobie.
  • Próżność połączona z rozbudowanym ego, które karmi się poczuciem wyższości.”[1]

Sami musicie sobie opowiedzieć na pytanie – czy to już błońska megalomania, czy jeszcze nie?

Skupiając się jednak na sednie wpisu – Centrum Administracji i Usług Publicznych….

16 sierpnia 2021 r. na stronie BIP urzędu Błonia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane. Budowa Centrum Administracji i Usług Publicznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 60,61,62,63 67/3 obr. 0016 przy ul. Sienkiewicza w Błoniu (WZP.271.6.2021). Mówiąc potocznie – budowa biur dla błońskich urzędników. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 3 września 2021 o godz. 12.00.

Stara, zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 4, która jest od dawna własnością gminy Błonie, zyska nowe życie. Zostanie przebudowana, nadbudowana, poddasze zostanie zaadaptowane na cele użytkowe. Zachowa ona swój charakter przy jednoczesnym liftingu. Prace przebudowy kamienicy ujęto w etapie I.

Nowe oblicze starego budynku przy ul. Sienkiewicza 4

Powstanie także nowy budynek usługowy przeznaczony na cele administracji publicznej – to etap inwestycji II. Dwa budynki gospodarcze znajdujące się na tyłach kamienicy zostaną rozebrane. Teren zostanie objęty badaniami archeologicznymi. Ewentualne znalezione zabytki zostaną przekazane Muzeum Ziemi Błońskiej.

Na parterze, I piętrze i poddaszu zaprojektowano pomieszczenia biurowe z pomieszczeniami pomocniczymi – pokoje socjalne z aneksami kuchennymi i toalety dla pracowników. Na parterze zaprojektowano pomieszczenie kasy z niewielką poczekalnią, wc dla interesantów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe. Pomieszczenie werandy na parterze przeznaczone zostanie na pokój rozmów, na poddaszu natomiast zaprojektowano małą salkę konferencyjną. Na każdym poziomie znajdą się kuchenki dla pracowników.  W piwnicy natomiast znajdzie się łazienka z natryskiem dla pracowników porządkowych.

Wejście główne – bez barier architektonicznych, uwzględniające potrzeby osoby ze szczególnymi potrzebami. Budynek będzie posiadał pochylnię przy wejściu głównym oraz windę. W hallu wejściowym oraz przed wejściem do budynku przewidziano tablice tyflograficzne (czyli plany danego obiektu wykonane w takiej technologii, która ma ułatwić osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie się po budynku), natomiast kasa zostanie wyposażona w miejsce z pętlę indukcyjną wspomagającą osoby niedosłyszące.

Tak będzie wyglądał nowy budynek – etap II.

Nowy budynek jaki powstanie w II etapie realizacji zlecenia

Plan zagospodarowania terenu po wykonaniu prac, uwzględnił powstanie miejsc parkingowych, co widać na poniższym zdjęciu.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na wykonanie całości robót budowlanych od podpisania umowy, a 24 miesiące na zakończenie całości zamówienia.

Jak czytamy w SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) jedynie w 2021 możemy wydać na to przedsięwzięcie 5.000.000,00 zł brutto. Cały koszt inwestycji określony w uchwale Rady Miejskiej XXVI/227/20 z 14.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 zaplanowano na kwotę 17 250 000 zł. Zaplanowano, ale kwota może ulec zmianie – zarówno w górę, jak i w dół. Patrząc na rynek budowlany, ewentualnie będzie to raczej zwiększenie kosztów.

pan sytuacyjny

Opis przedmiotu zamówienia i projekty wykonawcze dla etapów I i II:


[1] https://pieknoumyslu.com/megalomania-poznaj-jej-7-najbardziej-charakterystycznych-cech/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie