Łoś na ul. Warszawskiej w Błoniu.

Dziś rano po ul. Warszawskiej w Błoniu spacerował łoś. Biedny zwierzak zapuścił się do miasta najprawdopodobniej z pobliskiej Puszczy Kampinoskiej.

Pomocy zwierzęciu udzielali strażacy, kierując go w stronę drogi DK92 w kierunku północnym, by mógł dotrzeć poza miasto i wrócić do Puszczy.

Coraz częściej takie widoki spotykamy w różnych miasta i wioskach przy dużych obszarach leśnych. Postępująca urbanizacja, zagrabianie przez człowieka terenów przyrodniczych stanowiących domy dla zwierzyny przynosi właśnie taki efekt. Inną sprawą jest też fakt, że dzikiej zwierzyny w Polsce jest obecnie bardzo dużo.

To nad czym należało by się skupić – to równowaga ekosystemu. To my ludzie musimy zrozumieć, że nie jesteśmy pępkiem świata, że w koło nas żyją inne istoty. Musimy szanować ich terytoria i zachować umiar we wszystkim.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie