Kolejne miliony zł na drogi przejdą Błoniu koło nosa?

Czy kolejne miliony zł na drogi samorządowe przejdą Błoniu koło nosa? Niestety, przypuszczamy, że właśnie tak będzie. 26.08.2019 mija termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cytując za ogłoszeniem Wojewody Woj. Mazowieckiego z dn. 25.07.2019 “Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji zadania z Funduszu mogą otrzymać dofinansowanie zadania do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie nie więcej niż 30 000 000 zł, przy czym minimalny poziom dofinansowania wyniesie nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych”.

Wnioski można było składać od 25 lipca br. czy nasz Urząd to zrobił? Nie wiemy, jednak z duża dozą prawdopodobieństwa sądzimy, że nie. Skąd nasze negatywne przypuszczenia? Z historii pozyskiwania tego typu środków, to po pierwsze, a po drugie, miesiąc czasu na złożenie wniosku mógł się w sezonie urlopowym przełożyć na brak fizycznej możliwości (brak osoby, która przygotowałaby wniosek) przygotowania wniosku, a po trzecie wszystkie pieniądze, które można byłoby przeznaczyć na wkład własny idą na basen.

A teraz hipotetyczny przykład. Jeśli porządne zrobienie jakiejkolwiek ul w naszej gminie o długości 1km miałoby kosztować np 2mln zł, to w ramach dofinansowania moglibyśmy uzyskać minimum 1 mln zł, a maksimum 1,8mln zł przy tym wariancie wykładając z własnej gminnej kasy jedynie 200 tyś. zł. Niestety to nie te standardy działania, zarządzania, myślenia, informowania, dążenia do zrównoważonego rozwoju obowiązują w naszym urzędzie.

Miejmy jednak nadzieję, że jesteśmy w błędzie i Pan Burmistrz zmobilizował odpowiednie wydziały, by jak najwięcej środków pozyskać z tego fundusz dla naszej gminy. Dobry gospodarz by tak zrobił. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej na pewno zostanie zadane pytanie w tej sprawie.

Więcej informacji znajdziecie w linku: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38649,Nabor-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Drog-Samorzadowych.html?fbclid=IwAR2VgGXXQH57o_PXPYRjJpuMbHwuMJ_vp74MX9YDxGODD42TkomvsVfa01E

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie