Konkurs na DYREKTORA MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ

Zarządzeniem burmistrza nr 54/2023 z dn. 19 lipca 2023, opublikowanym m.in. w BIP w dn. 20.07.2023, ogłoszono konkurs na stanowisko DYREKTORA MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ.

Wymagania – oprócz standardowych typu obywatelstwo polskie, niekaralność, urząd wymaga m.in:

  1. Wykształcenia wyższego – co najmniej magisterskiego.
  2. Co najmniej 5 letniego stażu pracy.
  3. Znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Ziemi Błońskiej
  4. Znajomości statutu Muzeum Ziemi Błońskiej

Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

  1. Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej miasta i gminy Błonie
  2. Doświadczenie w planowaniu budżetu
  3. Doświadczenie menadżerskie i umiejętność efektywnej współpracy z mediami. I inne.

Oferty z wymaganymi dokumentami, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej – NIE OTWIERAĆ” – do dnia 31 sierpnia 2023 do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 lub wysłać pocztą na adres urzędu – decyduje data wpływu.

Kandydatury oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

1)    Pani Bogumiła Koprowska – Przewodniczący Komisji, skarbnik Gminy Błonie;
2)    Pani Urszula Tkacz – Zastępca Przewodniczącego, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu;
3)    Pani Maria Halicka – Członek Komisji, inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu;
4)    Pani Edyta Jabłońska – Członek Komisji, dyrektor Centrum Kultury w Błoniu;
5)    Pan Tomasz Wiśniewski – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu;
6)    Pani Marlena Kucharska-Nowotko – Członek Komisji, kierownik Działu Edukacji i Projektów Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie