Modernizacja iluminacji błońskiego ratusza. Ogłoszono przetarg.

W dn. 19 grudnia 2022 Rada Miejska w Błoniu podjęła uchwałę budżetową na rok 2023.

Jedną z wielu pozycji wydatków w budżecie stanowi kwota 200 000 zł zaplanowana na modernizację iluminacji ratusza. W trakcie wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej (w dobie światowego kryzysu i zaciskania pasa) wielu radnych zaintrygowała ta pozycja budżetowa. Chyba większość radnych zastanawiała się, cóż to za iluminacja za 200 tys. zł.

Burmistrz wyjaśnił, iż obecne oświetlenia ratusza jest stare, a wymiana nieświecących lamp bardzo kosztowna, ponieważ są to lampy przestarzałe, a części do nich są trudno dostępne i drogie, więc lepiej kalkuluje się zmodernizować całość. Przedstawił także radnym projekt nowej iluminacji. Będzie ona wielobarwna (kolorowa), z możliwością ustawienia kilku wariantów scenicznych (wariantów podświetlenia). Pojawiło się również pytanie, czy 200 tys. zł, to wydatek na podświetlenie wyłącznie samego budynku ratusza, i jak to podświetlenie będzie korelować z powstającym nowym budynkiem centrum administracji oraz modernizowaną kamienicą? W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że również te dwa budynki będą podświetlone.

Po działaniach ratusza widać, że światełka, to bardzo ważny, a chyba nawet priorytetowy temat. Budżet na rok 2023 uchwalony w grudniu 2022, a już w styczniu ogłoszony przez ratusz przetarg na wyłonienie wykonawcy. Iluminacja, którą radni zostali zaskoczeni podczas omawiania projektu budżetu gminnego na 2023 r., w planach ratusza była już od jakiegoś czasu. Gotowy projekt iluminacji (a w zasadzie, to chyba koncepcja, bo projekt cechuje się innym zakresem), został opracowany na przełomie sierpień/wrzesień 2022 r. Trudno nie dostrzec analogii działania do trybu procedowania przebudowy targu (radni dowiedzieli się wówczas o inwestycji na końcu, jak trzeba było wyasygnować dodatkowe środki z publicznej kasy na ten “nowatorski” projekt). To taki nasz samorządowy gminny standardzik.

Wracając do błońskiej iluminacji ratusza, projekt powstał sierpień/wrzesień 2022 r. Jego autorem jest prof. dr hab. Wojciech Żagan (autor 120 projektów iluminacji obiektów architektonicznych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Ukrainie). Zakres przestrzenny projektu obejmuje 3 elewacje budynku ratusza (północna, wschodnia i zachodnia) wraz z przyległymi do frontu arkadami, wybrane połacie dachowe oraz wieżę zegarową. Koncepcja iluminacji zakłada wykorzystanie w maksymalnym stopniu elementów istniejącej iluminacji. Zastosowane zostaną wielobarwne lampy LED.

W dniu 25.01.2023 został ogłoszony przetarg na “Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX”. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zakres modernizacji będzie polegał na wykonaniu następujących robót: a) demontaż istniejących opraw, b) montaż przewodów i urządzeń sterowania DMX (przyjmuje się, że istniejące linie zasilające 230V będą do wykorzystania), c) montaż opraw RGBW, d) uruchomienie, zaprojektowanie scen, pomiary i badania instalacji, e) szkolenie obsługi. W ramach zamówienia zostanie zaprogramowane sześć scen wg zaleceń Zamawiającego.

Zainteresowani wykonawcy, ofertę mogą składać za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 09.02.2023 r., do godz. 10:00.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie