Never ending story błońskiej “pseudo obwodnicy”. Co z przebudową DW579 w Błoniu?

Obwodnica droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego. Obwodnica może być miejska, śródmiejska i poza miejska.

Przypomnieliśmy definicję nie bez powodu. Od wielu lat ratusz karmi mieszkańców gminy Błonie hasłem budowy “obwodnicy zachodniej“, która ma nie nic wspólnego z obwodnicą, ale szumna nazwa pewnie podnosi jej rangę. Pachnie to megalomanią. Niestety, wielu z nas nabrało się na to nazewnictwo i myśli, że faktycznie ratusz zabiega od lat o obwodnicę, a tymczasem, to przebudowa drogi 579 z budową wiaduktu (ok. 2km przez środek miasta).

Nieudolność i nieskuteczność związana z rozpoczęciem u nas tej inwestycji trwa od lat. Przypominamy, że inwestycja jest planowana i przygotowywana od 2002 roku, a od 2012 trwa swoisty ping-pong administracyjny.

Jak widać wieloletnia tradycja “procedowania” jest w dalszym ciągu podtrzymywana. Na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pojawiło się obwieszczenie dotyczące “błońskiej imaginatywnej inwestycji” w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niej tj. dla inwestycji pt. “Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu”.

Uwaga! Postępowanie toczy się na wniosek z 10 sierpnia 2012 roku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez pełnomocnika, którym jest Burmistrz Błonia Pan Zenon Reszka.  

Więcej informacji w sprawie DW 579 znajdziecie w naszym wpisie z 20019r.

A tymczasem w Grodzisku Mazowieckim będzie prawdziwa obwodnica.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie