Od 17 czerwca rusza procedura BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020.

W tym roku, obowiązują NOWE ZASADY – procedura została zmieniona uchwałą rady.

Zmiany  dotyczą połączenia obszarów miasta (wydzielonych osiedli miasta) w jeden obszar miejski, przy jednoczesnym braku zmiany w ilości potrzebnych głosów poparcia (20 głosów) dla propozycji projektu. Zmiana w mieście, to też możliwość głosowania mieszkańców na dowolny projekt, niekoniecznie ze swojego osiedla, bądź terenu.  Zmianie nie uległy zasady dla obszarów gminy, czyli sołectw, co oznacza, że mieszkańcy danego sołectwa głosują wyłącznie na projekty ze swojego obszaru. Czy to dobra zmiana?  Zobaczymy.

W naszej ocenie większe grupy mieszkańców są bardziej uprzywilejowane/promowane w takim trybie, niż grupy mniejsze, ponieważ wygrywają pomysły/projekty z największą ilością głosów. Inicjatywy małych społeczności nie będą miały “siły przebicia”. Ustalono także, iż maksymalna kwota na projekt nie może przekroczyć w obszarze miasta 200 000 zł.

Warto przedyskutować z sąsiadami pomysły i zgłosić.                                                                       Warto aktywnie zaangażować się w BUDŻET OBYWATELSKI. To Wy wiecie najlepiej, co jest waszym małym społecznościom potrzebne, co chcielibyście w ramach partycypacji społecznej zrobić na swoim podwórku.  Zawsze możecie liczyć na wsparcie nasze i naszej radnej Marzeny Cichewicz. Piszcie do nas o potrzebach, projektach, pomysłach na adres biuro@projektblonie.pl

Jak wyglądają etapy procedury budżetu obywatelskiego:

1. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów (na formularzu z załącznika do uchwały i z podpisami 20 osób popierających pomysł).

2. Weryfikacja i ocena propozycji projektów pod kątem formalno prawnym oraz możliwości ich realizacji przez powołany w UM zespół ds. budżetu obywatelskiego.

3. Kampania promocyjno-reklamowa.

4. Głosowanie mieszkańców na projekty – od 2019 mamy tylko jeden obszar miejski – miasto Błonie bez podziału na osiedla – tzn., że mieszkaniec osiedla nr 2 np. z ul. Armii Krajowej, może zagłosować na projekt zgłoszony przez osiedle nr 4 Pass.

5. Ogłoszenie wyników głosowania i projektów do realizacji.

Więcej szczegółów znajdziecie załączonych poniżej plikach:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie