Odmowa udostępnienia umowy dzierżawy gruntu od parafii Św. Trójcy

Od samego początku naszym celem jest informowanie społeczeństwa błońskiego o tym, co faktycznie dzieje się w naszej gminie.

Budowa błońskiego basenu, to ogromny koszt. Miejsce budowy to teren pozyskany od Parafii Św. Trójcy w drodze zamiany działek. Ponieważ działka pozyskana od parafii była dużo droższa od działki gminnej, postanowiono w ratuszu z uwagi na finanse, że gmina odkupi do Parafii działkę pozwalającą na wybudowanie basenu, a później w drodze porozumienia z Parafią wydzierżawi od niej teren i wybuduje parking. Sprawę opisywaliśmy już w lutym (nagranie z komisji na dole wpisu).

Gmina nie kupiła od razu odpowiedniej ilości gruntu, by przy tak kosztownej budowie kompleksowo ją realizować, a posiłkuje się rozwiązaniem dobudowy parkingu na gruncie niebędącym jej własnością. Co do zasady, takie rozwiązania są prawem wykluczone, jednakże, jeśli interes społeczny wymaga takiego rozwiązania, wówczas gmina może zainwestować na terenie nie będącym jej własnością, jeśli teren będzie użyczony np. w drodze długoterminowej umowy dzierżawy.

Taka sytuacja ma miejsce u nas w Błoniu. Parking przy basenie jest potrzebny, to nie ulega wątpliwości. Czy ważna jest informacja, na jaki okres została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy gminą Błonie, a Parafią Św. Trójcy? Czy ważna jest informacja, jaki koszt miesięczny będziemy my mieszkańcy ponosić z tytułu tej umowy? Czy ważna jest informacja, jak interes gminy zabezpieczony jest w umowie? Czy ważna jest informacja jak zabezpieczony jest interes Parafii w umowie? Według nas to bardzo istotne informacje.

Marzena skierowała do Burmistrza wniosek o udostępnienie umowy zawartej pomiędzy gminą, a Parafią Św. Trójcy w Błoniu. Odpowiedź, jaką otrzymała na wniosek, abstrahując od tego, że forma odpowiedzi nie jest zgodna z obowiązującym prawem (nie została wydana decyzja administracyjna, a gmina ma obowiązek udzielając odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej udzielić odpowiedzi w formie decyzji) jest kuriozalna. Z jej treści można wywnioskować, że Rada Miejska i Radni w Błoniu są niepotrzebni, że świetnie w podejmowaniu decyzji na poziomie administracji samorządowej poradzi sobie rada parafialna. Po raz kolejny Burmistrz Błonia lekceważy prawo podpisując dokument o takiej treści. Na wniosek o dostęp do informacji publicznej zobligowany jest prawem udzielić odpowiedzi w formie decyzji administracyjnej. Sama odmowa wydania radnej dokumentu, a w szczególności powód odmowy – brak zgody Parafii i rady parafialnej – to i śmieszne i straszne jednocześnie. Kto w Błoniu podejmuje decyzje? Dlaczego lekceważone jest prawo?

Pełna treść wpisu dotycząca dyskusji o basenie i karcie błoniaka w poniższym linku

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie