Petycja – STOP dla BETONIARNII przy ul. Passowskiej – NIE! NIE!

Kliknij w poniższy link i podpisz petycję!

https://www.petycjeonline.com/nie_dla_betoniarni_w_boniu_przy_ul_passowskiejmodliskiej

Szanowni mieszkańcy Błonia, sąsiedzi, 

zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i podpisanie poniższej petycji, której celem jest niedopuszczenie do budowy na terenie miasta betoniarni wśród domów jednorodzinnych. Petycja będzie złożona do Starosty Pow. War- Zach. Wesprzyjcie nas! Podpiszcie i udostępnijcie petycje! 

DO: STAROSTA POWIATU WARSZWSKIEGO ZACHODNIEGO

Mieszkańcy Błonia, wyrażają swój ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec planowanego powstania wytwórni betonu (betoniarni) na terenie miasta Błonie przy ul. Passowskiej/Modlińskiej. 

Inwestor na terenie działki nr 41/2 w obrębie 0002 położonej w Błoniu przy ul. Passowskiej planuje wybudowanie wytwórni betonu (betoniarnię) i ubiega się w instytucji, którą Pan kieruje o pozwolenia na budowę. 

Pomysł powstania praktycznie w środku miasta, na terenie zurbanizowanym budową jednorodzinną jest niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami obowiązującego miejscowego w gminie Błonie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Planowana inwestycja m.in. narusza:

–  art. 5 ust. 1 pkt. 9 prawa budowlanego – wg. którego “obiekt budowlany należy projektować tak, aby zapewnić poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich”. W tym przypadku poszanowanie interesu mieszkańców Błonia w szczególności osiedla nr 1 jest całkowicie zlekceważony. 

– wpisuje się poprzez hałas, zapylenie który będzie generować w wykroczenie określone w  art. 51 kodeksu wykroczeń 

 prowadzona w ramach inwestycji działalność gospodarcza będzie bardzo uciążliwa dla bezpośrednich sąsiadów, jak i okolicznych mieszkańców powodując immisje zarówno bezpośrednie jak i pośrednie (immisje bezpośrednie w bezpośredni sposób oddziaływują na nieruchomość sąsiednią. Immisji pośrednie oddziaływuje na nieruchomość sąsiednią w sposób pośredni, bez bezpośredniego działania właściciela, na przykład poprzez emisję hałasu, pyłu, dymu czy składowanie na własnej posesji materiałów wybuchowych lub toksycznych) – tym samym narusza art. art. 144 Kodeksu cywilnego

– par.10 pkt. 2 ustęp 10 uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr VI/28/07 z dnia 2007-03-14 o zagospodarowaniu przestrzennym dla tego terenu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 110 z 2007-06-15, poz. 2792)

Inwestycja będzie znajdowała się miedzy domami jednorodzinnymi w pobliskim sąsiedztwie przedszkola i szkoły – dzieci narażone będą na wdychanie pyłu cementowego i piachu. Inwestycja będzie miała bardzo negatywny wpływ na życie mieszkańców całej gminy, na środowisko naturalne oraz mir społeczny. Hałas, szkodliwe zapylenie, wibracje, wzmożony ruch ciężarówek na i tak zakorkowanych ulicach Błonia

oraz rozjeżdżanie nowo wyremontowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych to tylko podstawowe zagrożenia i szkody jakie w tej lokalizacji inwestycja powyższa będzie generować.

Mając powyższe na uwadze, żądamy ODMOWY WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ dla tej inwestycji!

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie