Pismo do Radnych skierowane przez mieszkańca P. Dziewulskiego w sprawie decyzji środowiskowej

W dniu 13.02.2019 do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Błoniu zostało przesłane pismo przez mieszkańca Błonia Pana T. Dziewulskiego.
W piśmie Pan Dziewulski stawia szereg zarzutów pod adresem Pana Burmistrza i innych osób, jednocześnie wskazując dokumenty, które według niego zarzuty te potwierdzają. 

Link do wyroku NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/01E3459FDE
Link do wyroku WSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD9DE920B7
Link do wyroku NSA odmawiającego GDDKiA dokonania wykładni wyroku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B578835A2

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie