Polski Ład – zmiany od 1 lipca 2022 r.

14 czerwca 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi  w życie 1 lipca 2022 r. I już w tym miesiącu zmiany wpłyną na rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy, które co miesiąc potrącane są z naszych zarobków. Uchylony został bowiem mechanizm odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.

Główne zmiany wprowadzone ww. ustawą nowelizującą to: obniżenie stawki PIT z 17 punktów procentowych na 12 przy rozliczeniu na zasadach ogólnych, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz szereg rozwiązań prorodzinnych.

Obniżka niższej stawki PIT umożliwia likwidację ulgi dla klasy średniej, ale nie wprowadza niekorzystnego obowiązku. Jeśli przy rozliczeniu rocznym ulga dla klasy średniej okaże się korzystniejsza, będzie ona uwzględniona.

Ustawodawca uwzględnił przy tym postulaty przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy nie wybrali opodatkowania na zasadach ogólnych (skali podatkowej) i rozliczają się w formie podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej – mają prawo do odliczania części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Podatnicy ci będą mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku przedsiębiorców na podatku liniowym limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców będzie to 50 procent zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu), natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Preferencje prorodzinne

Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 roku, czyli podwójną kwotę wolną (60 tys. zł). Zwiększony został również limit kwoty dochodów dziecka, wpływający na skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.). Przy czym renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

Nowelizacja zniosła jednocześnie obowiązek pobierania składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich  do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia

Nowe regulacje uelastyczniają zasady stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oraz rozwiązują problem podatników, mających równocześnie kilka różnych źródeł dochodu, np. kilka umów o pracę lub umowę o pracę wraz ze świadczeniem emerytalnym. Od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

OPP z 1,5 %

Ustawa zmieniająca podniosła również z 1 do 1,5 punktu procentowego wysokość podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ponadto wprowadzono:

 • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia,
 • fakultatywny wzór PIT-2, zawierający oświadczenia i wnioski dotyczące obliczenia zaliczki,
 • nowy kształt ulgi na zabytki – wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym, tj. skorzystanie z ulgi będzie możliwe po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

W większości zmiany będą dotyczyły rozliczenia za cały 2022 rok. 

Ustawa pozostawiła natomiast bez zmian korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tj. 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł rocznie dla niższej 12 proc. stawki PIT. 

Kto zyska na zmianach?

Przykłady:

Pracownik z wynagrodzeniem:

 • 5500 zł zyska w skali roku 1359 zł w porównaniu do 2021 r.  (1198 zł do 2022 r. przed zmianą)
 • 10 000 zł zyska w skali roku 2520 zł w porównaniu do 2021 r. (2518 zł do 2022 r. przed zmianą)

Emeryt otrzymujący świadczenie na poziomie:

 • 3500 zł zyska w skali roku 1920 zł w porównaniu do 2021 r. (600 zł do 2022 r. przed zmianą)
 • 5000 zł zyska w skali roku 1425 zł w porównaniu do 2021 r. (1500 zł do 2022 r. przed zmianą)

Samotny rodzic z dwójką dzieci z wynagrodzeniem:

 • 6000 zł zyska w skali roku 4186 zł w porównaniu do 2021 r. ( 3208 zł do 2022 r. przed zmianą)
 • 8000 zł zyska w skali roku 3722 zł w porównaniu do 2021 r. (2746 zł do 2022 r. przed zmianą)

Jak wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń, zmiany były poprzedzone szerokimi konsultacjami z organizacjami księgowych, doradców podatkowych, ekspertami, przedstawicielami biznesu i z dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego. 

red. Aleksandra Borkowska

Źródła:

 1. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1268923%2Cod-piatku-1-lipca-spada-nizsza-stawka-pit-z-17-do-12-proc.html 
 2. https://www.gov.pl/web/finanse/niskie-podatki–zapraszamy-na-bezplatne-spotkania-informacyjne
 3. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1171061%2Csobon-system-podatkowy-w-rozliczeniu-za-2022-r-bedzie-jeden.html
 4. https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/ 
miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie