Poszukiwany, poszukiwana: OFERTA PRACY NA STANOWISKO Księgowa/wy ds. windykacji, czynszu, opłat eksploatacyjnych, kasa.

Spółdzielnia mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “Własne Mieszkanie” w Błoniu, poszukuje pracownika na stanowisko pracy: Księgowa/wy ds. windykacji, czynszu, opłat eksploatacyjnych, kasa.

Miejsce wykonywania pracy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Własne Mieszkanie” w Błoniu, przy ul. Traugutta 1 a, 05-870 Błonie

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1 

ZAKRES ZADAŃ:

1.      Monitorowanie wpłat mieszkańców z tytułu zaległości i prowadzenie spraw związanych z windykacją należności;

2.      Monitorowanie wpływu należności z tytułu dostaw ciepła, itp.,

3.      Prowadzenie ewidencji na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych dokumentów w programie   

          komputerowym S-Kasa w zakresie prowadzenia Kasy Spółdzielni, a w szczególności:

·         przyjmowanie i ewidencja wpłat gotówkowych

·         wypłacanie gotówki z kasy  na podstawie sporządzonych dowodów KW a dotyczących wypłat

          wynagrodzeń, zasiłków, zaliczek, delegacji i innych wg potrzeb,

·         odprowadzanie gotówki do Banku oraz podejmowanie i przewożenie gotówki z Banku,

4.      Sprawdzanie salda kasowego i przestrzeganie wysokości pogotowia kasowego;

5.      Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej  dotyczącej czynszów lokali użytkowych wg planu kont na

         podstawie dowodów kasowych i bankowych;

6.      Bieżąca obsługa członków w zakresie udzielania informacji o stanie konta czynszowego;

7.      Sporządzanie informacji o zmianach w opłatach czynszowych;

8.      Ścisła współpraca z Urzędem Miasta w zakresie przyznanych dodatków mieszkaniowych;

9.      Miesięczne sporządzanie faktur VAT dla najemców i użytkowników;

10.  Archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych zagadnień;

Wymagania:

1.      Wykształcenie średnie lub wyższe

2.      Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3.      Komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,

4.      Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat)

Przyjazną atmosferę pracy

CV prosimy wysyłać tylko i wyłącznie bezpośrednio na adres mailowy Spółdzielni :

smblonie@smblonie.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie