Specjalista ds. członkowskich, Rady Nadzorczej i gospodarki lokalami.

Spółdzielnia mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa “Własne Mieszkanie” w Błoniu, poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. członkowskich, Rady Nadzorczej i gospodarki lokalami.

ZAKRES ZADAŃ:

 1. Prowadzenie rejestrów członkowskich;
 2. Prowadzenie korespondencji w sprawach członkowskich;
 3. Obsługa i udzielanie informacji członkom zamieszkałym w zasobach Spółdzielni;
 4. Załatwianie spraw związanych z zamianą mieszkań;
 5. Przygotowywanie projektów umów o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu i o przeniesienie własności lokalu;
 6. Zasiedlanie lokali z odzysku tzw. pustostanów;
 7. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych w obowiązujących terminach;
 8. Kompletowanie i weryfikowanie dokumentacji członków oraz przygotowywanie akt do decyzji Zarządu;
 9. Załatwianie spraw związanych ze zmianą lokatorskiego i własnościowego prawa w odrębną własność;
 10. Prowadzenie zbioru map geodezyjnych i prawnych terenów Spółdzielni i aktualizacja danych w tym zakresie;
 11. Prowadzenie rejestru lokali, dla których urządzone są księgi wieczyste dla spółdzielczych praw do tych lokali;
 12. Prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych dla lokali i terenów stanowiących odrębne nieruchomości;
 13. Prowadzenie ewidencji członków zamieszkujących;
 14. Prowadzenie zbioru podstawowej dokumentacji organizacyjno-prawnej Spółdzielni;
 15. Obsługa członków i innych użytkowników lokali m.in. w zakresie:

• zmian członkostwa w szczególności w wyniku zbycia lokalu, po rozwodzie, zgonie, wypowiedzeniu członkostwa,

• składania przez nowych użytkowników lokali oświadczeń w zakresie c.o., liczby osób w lokalu, zawarciu umów z dostawcami wody, gazu, energii elektrycznej.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat)
 • Przyjazną atmosferę pracy

CV prosimy wysyłać bezpośrednio na adres email spółdzielni:

smblonie@smblonie.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie