W dn. 06.07.2021 w MZDW otworzono oferty w przetargu dotyczącym przebudowy drogi wojewódzkiej 579 Kazuń – Błonie. Etap II (odcinek od 22+600 km do 27+290), czyli od Błonia do granicy gminy Błonie z gminą Leszno.

Szerzej o zakresie planowanych prac, informowaliśmy we wpisie w dniu 09.05.2021 – link do wpisu Remont DK579 Błonie – Leszno, ogłoszono przetarg. – Projekt Błonie (projektblonie.pl)

W dniu 19.07.2021 MZDW poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetarg wygrała firma Skanska S.A. z Warszawy, która zgodnie z ogłoszeniem przetargowym będzie miała 18 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie przedmiotu przetargu (przebudowy). W ramach tych 18 miesięcy, zamawiający wymaga, by wszystkie prace budowlane wykonane były w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, a cały przedmiot umowy (uzgodnienia i pozwolenie na użytkowanie) do wspomnianych 18 miesięcy. Jeśli umowa zostanie podpisana w sierpniu bieżącego roku, powinniśmy mieć możliwość, bez ryzyka urwania zawieszenia, dojechać do Leszna wyremontowaną drogą w listopadzie 2022, a pełnoprawnie korzystać z tej drogi w lutym 2023.

W trakcie postępowania przetargowego, my i mieszkańcy gminy Leszno zwróciliśmy uwagę na brak w projekcie remontowanej drogi fragmentu ścieżki o długości 1,8 km. Przy tak dużej i drogiej inwestycji, aż się prosi, aby ścieżka była wybudowana na całej długości odcinka Błonie – Leszno. A tu “zonk”. Dlatego niezwłocznie problem został poruszony i zgłoszony. Podjęte działania ze strony społecznej oraz zaangażowanie się w problem instytucji samorządowych obu gmin, skutkują ustaleniami z MZDW. Na spotkaniu w dniu 29.06.2021 dyrektor ds. inwestycji MZDW zadeklarował, że po rozstrzygnięciu przetargu MZDW rozpocznie proces doprojektowania brakującego odcinak ścieżki. Jest duża szansa na wykorzystanie projektu dotyczącego 1km “brakującej” ścieżki, który już wcześniej przygotowała nasz gmina Błonie. W trakcie spotkania przedstawiciele błońskich władz utrzymywali, że projekt był przekazany do MZDW. Niestety MZDW nie uwzględniło go.

Z przyczyn formalnoprawnych nie ma możliwości w postępowaniu przetargowym dokonywać zmian zakresu prac, gdy proces przetargowy już jest rozpoczęty. Można anulować przetarg i ogłosić ponownie, ale wiąże się tego typu rozwiązanie z wydłużeniem czasu realizacji samej inwestycji. Tego nikt nie chce, przede wszystkim mieszkańcy obu gmin, którzy czekają na drogę bez dziur od 14 lat.

Miejmy nadzieję, że ustalenia poczynione na spotkaniu w MZDW w Warszawie przedstawicieli społeczności gminy Leszno i Błonie oraz przedstawicieli obu samorządów zostaną dotrzymane. Będziemy monitorować sprawę i śledzić ruchy ze strony MZDW.

Czekamy teraz na informację o podpisaniu umowy oraz na pierwszy szpadel na budowie.

Projekt Błonie

malowanie proszkowe, wycinanie laserowe, obróbka blach
Projekt Błonie – informujemy, inspirujemy, działamy! Zapraszamy, działaj z nami!
najlepsza mokra karma dla twojego pieska