Przystanek PKP ROKITNO – już niedługo…

W maju 2020 r. podczas konferencji prasowej w Józefinie zapowiedziano uruchamianie programu “Przystanki Prezydenckie” – to program rządowy dotyczący modernizacji oraz budowy dwustu przystanków/stacji PKP. W czasie konferencji Prezydent Andrzej Duda i Minister Andrzej Adamczyk zapowiedzieli, że projekt zostanie zrealizowany w 5 lat.

W naszej gminie w ramach tego programu zaplanowano wybudowanie nowego przystanku kolejowego ROKITNO. Pod koniec września 2021 r. PKP SA. ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę przystanku, a 16.02.2022 r. rozstrzygnięto i wybrano w nim najlepszą ofertę na realizację tego zadania. Prace realizować będzie firma Domost Sp. z o.o. z Małkini Górnej. Firma ta realizowała już na terenie naszej gminy budowę mostku nad rzeką Rokitnicą, mostku przy wejściu na cmentarz parafialny w Błoniu.

Jest szansa, że już niedługo mieszkańcy miasta i gminy będą mogli korzystać z tego przystanku. Zakładany czas realizacji inwestycji, to rok od podpisania umowy z wykonawcą, wiec w 2023 r. przystanek powinien być gotowy.

W ramach inwestycji realizowanej przez PKP, przystanek ROKITNO będzie posiadał dwa nowe jednokrawędziowe 200 metrowe perony. Zostanie wykonane: odwodnienie, dojście do peronów od strony istniejącego przejazdu (przejazd w ciągu ul. Nowakowskiego DW720), montaż elementów małej architektury na peronach i dojściach (wiaty peronowe, ogrodzenia, oznakowanie stałe, gabloty na rozkład jazdy, ławki, kosze na śmieci, itp.), instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe (w ciągu drogi 720) wraz z zabezpieczeniem ww. przejazdu tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi STOP z obu stron przejazdu.

Inwestycja ta, ułatwi życie mieszkańcom wschodniej części naszego miasta i gminy. Niestety przez lata wschodnia strona gminy była całkowicie pomijana w inwestycjach miejskich. Teraz dzięki zewnętrznej inwestycji niezależnej od błońskiego urzędu, to się zmieni. Zauważyć należy, iż atrakcyjność położonych tam terenów wzrośnie, najpewniej będzie to skutkowało także rozwojem tamtego obszaru, bowiem jednym z podstawowych czynników rozwoju miast jest rozwój transportu i komunikacji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie